Ürünlerimiz

Hasta odaklı yaklaşımımızla insan hayatına değer katan ilaçları keşfetmek için bilimin sınırlarını zorluyor, hastaların hayat kalitelerinde anlamlı bir değişiklik yaratmayı hedefliyoruz.

Kardiyovasküler, Renal ve Metabolik Hastalıklar


AstraZeneca, hastalık tedavisinde hasta merkezli bir yaklaşıma sahiptir; bu nedenle kardiyovasküler (KV), metabolik ve kronik böbrek hastalığı (KBH) alanlarımızı, kardiyovasküler, renal ve metabolik hastalıklar (KVRM) adlı tek bir bütüncül yaklaşımda birleştirerek birden fazla risk faktörünü ele almaktayız.

Kardiyovasküler hastalıkların (KVH) diyabet ve KBH’nin bir sonucu olabileceğini biliyor, KVRM – “CaReMe” yaklaşımımızla risk faktörlerini bir bütün olarak ele alıyoruz. 

Odak alanlarımızdan her biri, kardiyovasküler morbidite ve mortalite oranını ve birden fazla KV risk faktörünü ele alarak organ hasarını azaltmayı amaçlamaktadır.

AstraZeneca, 100 yılı aşkın bir süredir KV alanında yeniliklere yön vermektedir. Bilimi takip ederek çığır açmayı hedeflerken:

 • Daha çok hastaya yardımcı olmak üzere KV ve diyabet portföyümüzü geliştirmeye devam edeceğiz,
 • Akut koroner sendromun (AKS) ötesinde, çeşitli yüksek riskli hastalarda, KV olayları ve ölüm oranlarını azaltmayı amaçlayan tedavi seçeneklerini araştırmaya odaklanacağız,
 • Tip 2 diyabetin tedavi paradigmasını erken kombinasyon tedavi yaklaşımıyla değiştirecek ve tedavi hedeflerine ulaşılmasını hızlandıracağız,
 • KBH'li kişilerde anemi için yeni tedaviler geliştireceğiz.

Temel yetkinliklerimizi ve araştırma programlarımızı, yeni yöntemler ve rejeneratif ilaçlara doğru da genişletmekteyiz.

Amacımız; kalp yetersizliği, diyabet ve KBH için yeni tedavi paradigmaları oluşturmaktır. Bilimsel liderliğe ulaşabilmek için, KVRM’de yeniliğe odaklanan bilimsel işbirliklerinde bulunuyoruz.


Atacand 8 mg Tablet

Kandesartan Sileksetil

Atacand 16 mg Tablet

Kandesartan Sileksetil

Atacand 32 mg Tablet

Kandesartan Sileksetil

Atacand Plus 16 - 12.5 mg Tablet

Kandesartan Sileksetil + Hidroklorotiyazid


Beloc 5 mg/5 ml IV Enjeksiyonluk Çözelti

Metoprolol tartrat


Beloc Durules 200 mg Yavaş Salımlı Film Tablet

Metoprolol tartrat


Beloc Zok 25 mg Kontrollü Salımlı Film Tablet

Metoprolol süksinat


Beloc Zok 50 mg Kontrollü Salımlı Film Tablet

Metoprolol süksinatBeloc Zok 100 mg Kontrollü Salımlı Film Tablet

Metoprolol süksinat


Brilinta 60 mg Film Kaplı Tablet

Tikagrelor


Brilinta 90 mg Film Kaplı Tablet

Tikagrelor


Byetta 5 mcg/20 mcl SC Kullanıma Hazır Dolu Enjeksiyon Kalemi İçinde Çözelti, 1.2 ml

EksenatidByetta 10 µg/40 µl SC Kullanıma Hazır Dolu Enjeksiyon Kalemi İçinde Çözelti, 2.4 ml

Eksenatid


Crestor 5 mg Film Tablet

Rosuvastatin


Crestor 10 mg Film Tablet

Rosuvastatin


Crestor 20 mg Film Tablet

RosuvastatinCrestor 40 mg Film Tablet

Rosuvastatin


Dapagleze 5 mg Kaplı Tablet

Dapaglifozin


Dapagleze 10 mg  Kaplı Tablet

Dapaglifozin


Forziga 5 mg Film Kaplı Tablet

DapaglifozinForziga 10 mg Film Kaplı Tablet

Dapaglifozin


Komboglzye 2.5 mg/500 mg Film Kaplı Tablet

Saksagliptin+Metformin Hidroklorür


Komboglzye 2.5 mg/850 mg Film Kaplı Tablet

Saksagliptin+Metformin Hidroklorür


Komboglzye 2.5 mg/1000 mg Film Kaplı Tablet

Saksagliptin+Metformin HidroklorürOnglyza 2.5 mg Film Kaplı Tablet

Saksagliptin


Onglyza 5 mg Film Kaplı Tablet

Saksagliptin


Plendil 2.5 mg Uzun Etkili Film Tablet

Felodipin


Plendil 5 mg Uzun Etkili Film Tablet

FelodipinTenoretic 50 mg/12.5 mg Film Tablet

Atenolol + Klortalidon


Tenoretic 100 mg/25 mg Film Tablet

Atenolol + Klortalidon


Tensinor 50 mg Tablet

Atenolol


Tensinor 100 mg Tablet

AtenololSimkelma 5 g Oral süspansiyon Hazırlamak için Toz 

Sodyum Zirkonyum Siklosilikat


Simkelma 10 g Oral süspansiyon Hazırlamak için Toz 

Sodyum Zirkonyum Siklosilikat


QTERN® 5 mg/10 mg film kaplı tablet KTOnkoloji


 • AstraZeneca dünya çapında 40 yılı aşan süredir ürettiği kanser ilaçlarıyla hastaların yaşam süresini uzatmaktadır.
 • Ana tedavi alanlarımız: Meme, Over, Akciğer ve Hematolojik kanserlerdir.
 • Bununla birlikte Prostat, Baş boyun, Mesane kanserinde klinik çalışmalarımız devam etmektedir.
 • Onkoloji ürünlerimiz dört ana gruba ayrılmaktadır.
 • Hedefe yönelik tedaviler ve direnç mekanizmaları: Tirozin kinaz inhibitörleri tümörde mutasyon olması durumunda etkinliği olan ilaçlardır. Tümör hücresi bir süre sonra bu ajanlara çeşitli yolaklarla direnç geliştirmektedir. AstraZeneca tedaviye direnç gelişen hastalarda yeni tedavi yöntemleri geliştirmeye odaklanmıştır.
 • DNA tamir yolağına etkili ajanlar: AstraZeneca’nın DNA tamir yolağında defekti olan Over, Prostat, Meme kanserinde klinik çalışmaları devam etmektedir.
 • İmmuno-onkolojik tedavi ajanları: Bu ürünler kendi immün sistemimizin kanser hücrelerini tanıyıp yok etmesini hedeflemektedir. Kanserin immün sistemden nasıl kaçtığını anlamaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
 • Silahlandırılmış Antikorlar / Antikor-İlaç Konjugatları: AstraZeneca kanser hücrelerinin yok edilmesine yönelik kemoterapi ajanı eklenmiş antikorların geliştirilmesine çalışmaktadır.

Casodex 50 mg Film Tablet

Bikalutamid


Casodex 150 mg Film Tablet

Bikalutamid


Faslodex 250 mg/5 ml Enjeksiyonluk Çözelti

Fulvestrant


IMFINZITM 120 mg/2.4 mL Infüzyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Konsantre

DurvalumabIMFINZITM 500 mg10 mL Infüzyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Konsantre

Durvalumab


Iressa 250 mg Film Tablet

Gefitinib


Lynparza 100 mg Film Kaplı Tablet

Olaparib


Lynparza 150 mg Film Kaplı Tablet

OlaparibNolvadex 10 mg Film Tablet

Tamoksifen


Tagrisso 40 mg Film Tablet

Osimertinib mesilat 


Tagrisso 80 mg Film Tablet

Osimertinib mesilat 


Zoladex 3.6 Depot Subkutan İmplant İçeren Kullanıma Hazır Enjektör

GoserelinZoladex LA 10.8 mg Depot Subkutan İmplant İçeren Kullanıma Hazır Enjektör

Goserelin

Solunum ve İmmünoloji


Solunum alanında sektör lideri bir ürün hattına sahibiz. Amacımız; farklılaştırılmış inhale tedaviler, yeni kombinasyonlar ve cihazlar ve biyolojik ürünler yelpazesi sunarak astım ve KOAH tedavisinde öncü bir konumda olmaktır.

AstraZeneca'nın, solunum hastalıkları için yenilikçi ilaçlar geliştirmede ve pazarlanan ürünlerden oluşan güçlü bir ürün grubunda 40 yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır.

AstraZeneca Solunum portföyünde astım ve KOAH ilaçları bulunmaktadır.


Bevespi Aerosphere® 7.2 mcg/5.0 mcg Basınçlı İnhalasyon Süspansiyonu 

Glikopironyum + formoterol fumarat dihidrat


Bricanyl® Duo 1.5mg/5ml + 66.5mg/5 ml Şurup

Terbütalin Sülfat


Bricanyl 2.5 mg Tablet

Terbütalin Sülfat


Oxis Turbuhaler 4.5 mcg/doz İnhalasyon İçin Toz

FormoterolPulmicort 0.25 mg/ml Nebülizer Süspansiyon

Budesonid


Pulmicort 0.5 mg/ml Nebülizer Süspansiyon

Budesonid


Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/doz İnhalasyon için Toz

Budesonid


Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/doz İnhalasyon için Toz

BudesonidPulmicort Turbuhaler 400 mcg/doz İnhalasyon için Toz

Budesonid


SYNAGİS 50 mg/0,5 mL IM enjeksiyonluk çözelti içeren flakon-KT


SYNAGİS 100 mg/1,0 mL IM enjeksiyonluk çözelti içeren flakon-KT


Symbicort Rapihaler 160/4.5 mcg/doz Basınçlı İnhalasyon Süspansiyonu

Budesonide + formoterol fumarat dihidrat


Symbicort Turbuhaler 160/4.5 mcg/doz İnhalasyon İçin Toz

Budesonide + formoterol fumarat dihidrat


Symbicort Forte Turbuhaler 320/9 mcg/doz İnhalasyon İçin Toz

Budesonide + formoterol fumarat dihidrat


Symbicort Pediatrik (6-12) Turbuhaler 80/4.5 mcg/doz İnhalasyon İçin Toz

Budesonide + formoterol fumarat dihidrat
Diğer Tedavi AlanlarıEozinofilik İmmün Disfonksiyon

Eozinofilik immün disfonksiyonun yol açtığı inflamatuvar hastalıklarla yaşayan kişiler için karşılanmamış ihtiyaçları ele almayı amaçlıyoruz

Eozinofilik immün disfonksiyonun anlaşılmasını amaçlıyoruz

Solunum alanında 50 yıllık bir mirası temel alan ve ortak mekanizmalara ilişkin bilimsel gelişmeleri ve solunum hastalıklarından immünoloji kaynaklı hastalık alanlarına kadar altta yatan hastalık etmenlerini araştıran AstraZeneca, eozinofillerin potansiyel olarak yıkıcı çeşitli inflamatuvar hastalıklarda önemli efektör hücreler olarak rolünü daha iyi anlamak için çalışmalara devam etmektedir.
Bu eozinofilik hastalıkların bazılarında onaylanmış tedavi seçenekleri kısıtlıdır veya yoktur; bu durum yenilikçi ilaçlara yönelik önemli bir karşılanmamış ihtiyaç oluşturmaktadır. Artık, eozinofilik immün disfonksiyon adı verilen bir sürecin, bu hastalıklara neden olan eozinofil toplanması ve aktivasyonundan sorumlu olabileceğini biliyoruz. Giderek artan kanıtlardan destek alarak, tanı ve hasta sevklerinin yanı sıra zamanında ve doğru tedaviyi iyileştirmek amacıyla Solunum ve İmmünoloji genelinde eozinofillerin inflamatuvar hastalıklardaki rolünün anlaşılması yolunda ilerleme kaydetmeye kararlıyız.

Nörobilim

Karşılanmamış tıbbi ihtiyaçların bulunduğu nörodejeneratif hastalıklarda hasta bakımının geliştirilmesi

AstraZeneca, nörobilimde hasta bakımını geliştiren bileşikler keşfetmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Araştırma ve geliştirme alanında zengin bir mirasla nörodejeneratif hastalıklar, analjezi ve psikiyatrinin belirli yönlerine odaklanan AstraZeneca, ilaç sektörü ve akademideki diğer yenilikçi paydaşlar ile iş birliği içinde nörobilim alanında bilimin sınırlarını zorlamaya devam etmektedir. Bilişsel bozukluklar, kronik ağrı ve diğer merkezi sinir sistemi bozuklukları alanlarında halen önemli ölçüde karşılanmamış tıbbi ihtiyaç mevcuttur. 

Karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlara odaklanıyoruz
Dünya genelinde 450 milyondan fazla insan zihinsel, nörolojik veya davranışsal sorunlardan etkilenmekte ve bu sayı her geçen gün artmaktadır.

Enfeksiyon ve Aşı

AstraZeneca, enfeksiyon ve aşı alanında bilimsel ilerlemeler geliştirmek ve uygulamakta kararlıdır.

Hastaları grip, respiratuar sinsityal virüs (RSV) ve özellikle mevcut antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlar başta olmak üzere bakteriyel enfeksiyonlardan korumak için çalışıyoruz.

Avrupa'da antimikrobiyal direnç, hastane kaynaklı enfeksiyonlar nedeniyle 25.000 ölüme yol açarken, dünya genelinde her yıl 3-5 milyon şiddetli grip olgusu görülmektedir. RSV hastalığı, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yaşından küçük çocuklarda hastaneye yatışların başlıca nedenidir.

Bu hastalık yükleri, yüksek düzeyde sağlık girişimi gerektirmeye devam etmekte ve AstraZeneca, enfeksiyon hastalıkları alanında geniş bilimsel toplulukla birlikte çalışarak, bilimsel ilerlemeyi bu hastalık alanlarında karşılaşılan küresel zorlukların üstesinden gelecek çözümlere dönüştürmeyi hedeflemektedir.

Enfeksiyöz hastalıklardaki odağımız
Enfeksiyöz hastalıklar, kalp hastalığından sonra dünya genelinde ikinci önde gelen ölüm nedenidir ve her yıl kanserden daha fazla ölümden sorumludur.

Antimikrobiyal direnç (AMR)
AMR, halk sağlığına yönelik büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bakteriler mevcut antibiyotiklere direnç geliştirdikçe, ölümcül enfeksiyonlar tekrar kontrol edilemez hale gelebilir.

Mevsimsel grip
Mevsimsel grip, yüksek risk altındaki popülasyonlarda ciddi hastalıklara ve ölüme yol açan ciddi bir halk sağlığı sorunudur.

Alzheimer hastalığı (AD)
AD, hafızada ve diğer bilişsel yönlerde progresif gerilemeye yol açan ölümcül bir hastalıktır.

Opioid kullanımına bağlı kabızlık (OIC)
OIC, opioid içeren reçeteli ağrı kesici ilaçların neden olduğu bir rahatsızlıktır. Her yıl milyonlarca hasta opioidlerle tedavi edilmektedir.


Ürün güvenliliği ve yan etki bildirimi

AstraZeneca İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. olarak ruhsatına sahip olduğumuz “Tensinor 100 mg Tablet” adlı müstahzarın 16A145 (SKT: 12.2020) serisine ait bazı kutularda seri bütünlüğünün bozulmuş olduğu tespit edilmiş olup söz konusu hatalı kutular tarafımızca iade alınmıştır. 23.05.2016 tarihli Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) yazısı gereğince, 19.11.2015 Tarih ve 29537 sayılı Geri Çekme Yönetmeliği doğrultusunda 1. Sınıf A seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane, hasta) geri çekme işlemi yürütülmesine karar verilmiştir.

Ürün Güvenliliği Bildirimi: Ürünlerimiz ile ilgili yaşadığınız yan etki bildirimleriniz için formdaki bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Form'a ulaşmak için tıklayınız. Ürün güvenliliği ile ilgili acil durumlar ve ürünlerimiz ile ilgili yan etki bildirimleriniz için ayrıca 0 530 931 32 00 numaralı telefondan AstraZeneca Ürün Güvenliliği Birimi’ne ulaşabilirsiniz.

Ürün Kalite Şikayeti Bildirimi: Ürünlerimiz ile ilgili kalite şikayetleriniz için formdaki bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Form'a ulaşmak için tıklayınız. Ürün kalite şikayet bildirimleriniz için ayrıca 0212 317 23 37 numaralı telefondan Kalite Güvence Birimi’ne ulaşabilirsiniz.

Medikal Bilgi Talebi: Ürünlerimiz ile ilgili tıbbi sorularınız için formdaki bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Form’a ulaşmak için tıklayınız. Medikal bilgi talebiniz, üründen sorumlu medikal yönetici tarafından cevaplanacaktır.