Ürünlerimiz

Hasta odaklı yaklaşımımızla insan hayatına değer katan ilaçları keşfetmek için bilimin sınırlarını zorluyor, hastaların hayat kalitelerinde anlamlı bir değişiklik yaratmayı hedefliyoruz.


Tedavi AlanlarımızKardiyovasküler, Renal ve Metabolik Hastalıklar


AstraZeneca, hastalık tedavisinde hasta merkezli bir yaklaşıma sahiptir; bu nedenle kardiyovasküler (KV), metabolik ve kronik böbrek hastalığı (KBH) alanlarımızı, kardiyovasküler, renal ve metabolik hastalıklar (KVRM) adlı tek bir bütüncül yaklaşımda birleştirerek birden fazla risk faktörünü ele almaktayız.

Kardiyovasküler hastalıkların (KVH) diyabet ve KBH’nin bir sonucu olabileceğini biliyor, KVRM – “CaReMe” yaklaşımımızla risk faktörlerini bir bütün olarak ele alıyoruz. 

Odak alanlarımızdan her biri, kardiyovasküler morbidite ve mortalite oranını ve birden fazla KV risk faktörünü ele alarak organ hasarını azaltmayı amaçlamaktadır.

AstraZeneca, 100 yılı aşkın bir süredir KV alanında yeniliklere yön vermektedir. Bilimi takip ederek çığır açmayı hedeflerken:

 • Daha çok hastaya yardımcı olmak üzere KV ve diyabet portföyümüzü geliştirmeye devam edeceğiz,
 • Akut koroner sendromun (AKS) ötesinde, çeşitli yüksek riskli hastalarda, KV olayları ve ölüm oranlarını azaltmayı amaçlayan tedavi seçeneklerini araştırmaya odaklanacağız,
 • Tip 2 diyabetin tedavi paradigmasını erken kombinasyon tedavi yaklaşımıyla değiştirecek ve tedavi hedeflerine ulaşılmasını hızlandıracağız,
 • KBH'li kişilerde anemi için yeni tedaviler geliştireceğiz.

Temel yetkinliklerimizi ve araştırma programlarımızı, yeni yöntemler ve rejeneratif ilaçlara doğru da genişletmekteyiz.

Amacımız; kalp yetersizliği, diyabet ve KBH için yeni tedavi paradigmaları oluşturmaktır. Bilimsel liderliğe ulaşabilmek için, KVRM’de yeniliğe odaklanan bilimsel işbirliklerinde bulunuyoruz.


Atacand 8 mg Tablet

Kandesartan Sileksetil

Atacand 16 mg Tablet

Kandesartan Sileksetil

Atacand 32 mg Tablet

Kandesartan Sileksetil

Atacand Plus 16 - 12.5 mg Tablet

Kandesartan Sileksetil + Hidroklorotiyazid


Beloc 5 mg/5 ml IV Enjeksiyonluk Çözelti

Metoprolol tartrat


Beloc Durules 200 mg Yavaş Salımlı Film Tablet

Metoprolol tartrat


Beloc Zok 25 mg Kontrollü Salımlı Film Tablet

Metoprolol tartrat


Beloc Zok 50 mg Kontrollü Salımlı Film Tablet

Metoprolol tartratBeloc Zok 100 mg Kontrollü Salımlı Film Tablet

Metoprolol tartrat


Brilinta 60 mg Film Kaplı Tablet

Tikagrelor


Brilinta 90 mg Film Kaplı Tablet

Tikagrelor


Byetta 5 mcg/20 mcl SC Kullanıma Hazır Dolu Enjeksiyon Kalemi İçinde Çözelti, 1.2 ml

EksenatidByetta 10 µg/40 µl SC Kullanıma Hazır Dolu Enjeksiyon Kalemi İçinde Çözelti, 2.4 ml

Eksenatid


Crestor 5 mg Film Tablet

Rosuvastatin


Crestor 10 mg Film Tablet

Rosuvastatin


Crestor 20 mg Film Tablet

RosuvastatinCrestor 40 mg Film Tablet

Rosuvastatin


Forziga 5 mg Film Kaplı Tablet

Dapaglifozin


Forziga 10 mg Film Kaplı Tablet

Dapaglifozin


Komboglzye 2.5 mg/500 mg Film Kaplı Tablet

Saksagliptin+Metformin HidroklorürKomboglzye 2.5 mg/850 mg Film Kaplı Tablet

Saksagliptin+Metformin Hidroklorür


Komboglzye 2.5 mg/1000 mg Film Kaplı Tablet

Saksagliptin+Metformin Hidroklorür


Onglyza 2.5 mg Film Kaplı Tablet

Saksagliptin


Onglyza 5 mg Film Kaplı Tablet

SaksagliptinPlendil 2.5 mg Uzun Etkili Film Tablet

Felodipin


Plendil 5 mg Uzun Etkili Film Tablet

Felodipin


Tenoretic 50 mg/12.5 mg Film Tablet

Atenolol + Klortalidon


Tenoretic 100 mg/25 mg Film Tablet

Atenolol + KlortalidonTensinor 50 mg Tablet

Atenolol


Tensinor 100 mg Tablet

Atenolol


Simkelma 5 g Oral süspansiyon Hazırlamak için Toz 

Sodyum Zirkonyum Siklosilikat


Simkelma 10 g Oral süspansiyon Hazırlamak için Toz 

Sodyum Zirkonyum SiklosilikatOnkoloji


 • AstraZeneca dünya çapında 40 yılı aşan süredir ürettiği kanser ilaçlarıyla hastaların yaşam süresini uzatmaktadır.
 • Ana tedavi alanlarımız: Meme, Over, Akciğer ve Hematolojik kanserlerdir.
 • Bununla birlikte Prostat, Baş boyun, Mesane kanserinde klinik çalışmalarımız devam etmektedir.
 • Onkoloji ürünlerimiz dört ana gruba ayrılmaktadır.
 • Hedefe yönelik tedaviler ve direnç mekanizmaları: Tirozin kinaz inhibitörleri tümörde mutasyon olması durumunda etkinliği olan ilaçlardır. Tümör hücresi bir süre sonra bu ajanlara çeşitli yolaklarla direnç geliştirmektedir. AstraZeneca tedaviye direnç gelişen hastalarda yeni tedavi yöntemleri geliştirmeye odaklanmıştır.
 • DNA tamir yolağına etkili ajanlar: AstraZeneca’nın DNA tamir yolağında defekti olan Over, Prostat, Meme kanserinde klinik çalışmaları devam etmektedir.
 • İmmuno-onkolojik tedavi ajanları: Bu ürünler kendi immün sistemimizin kanser hücrelerini tanıyıp yok etmesini hedeflemektedir. Kanserin immün sistemden nasıl kaçtığını anlamaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
 • Silahlandırılmış Antikorlar / Antikor-İlaç Konjugatları: AstraZeneca kanser hücrelerinin yok edilmesine yönelik kemoterapi ajanı eklenmiş antikorların geliştirilmesine çalışmaktadır.

Arimidex 1 mg Film Tablet

Anastrozol


Casodex 50 mg Film Tablet

Bikalutamid


Casodex 150 mg Film Tablet

Bikalutamid


Faslodex 250 mg/5 ml Enjeksiyonluk Çözelti

FulvestrantIMFINZITM 120 mg/2.4 mL Infüzyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Konsantre

Durvalumab


IMFINZITM 500 mg10 mL Infüzyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Konsantre

Durvalumab


Iressa 250 mg Film Tablet

Gefitinib


Lynparza 100 mg Film Kaplı Tablet

OlaparibLynparza 150 mg Film Kaplı Tablet

Olaparib


Nolvadex 10 mg Film Tablet

Tamoksifen


Tagrisso 40 mg Film Tablet

Osimertinib mesilat 


Tagrisso 80 mg Film Tablet

Osimertinib mesilat Zoladex 3.6 Depot Subkutan İmplant İçeren Kullanıma Hazır Enjektör

Goserelin


Zoladex LA 10.8 mg Depot Subkutan İmplant İçeren Kullanıma Hazır Enjektör

Goserelin
Solunum


Solunum alanında sektör lideri bir ürün hattına sahibiz. Amacımız; farklılaştırılmış inhale tedaviler, yeni kombinasyonlar ve cihazlar ve biyolojik ürünler yelpazesi sunarak astım ve KOAH tedavisinde öncü bir konumda olmaktır.

AstraZeneca'nın, solunum hastalıkları için yenilikçi ilaçlar geliştirmede ve pazarlanan ürünlerden oluşan güçlü bir ürün grubunda 40 yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır.

AstraZeneca Solunum portföyünde astım ve KOAH ilaçları bulunmaktadır.


Bevespi Aerosphere® 7.2 mcg/5.0 mcg Basınçlı İnhalasyon Süspansiyonu 

Glikopironyum + formoterol fumarat dihidrat


Bricanyl® Duo 1.5mg/5ml + 66.5mg/5 ml Şurup

Terbütalin Sülfat


Bricanyl 2.5 mg Tablet

Terbütalin Sülfat


Oxis Turbuhaler 4.5 mcg/doz İnhalasyon İçin Toz

FormoterolPulmicort 0.25 mg/ml Nebülizer Süspansiyon

Budesonid


Pulmicort 0.5 mg/ml Nebülizer Süspansiyon

Budesonid


Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/doz İnhalasyon için Toz

Budesonid


Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/doz İnhalasyon için Toz

BudesonidPulmicort Turbuhaler 400 mcg/doz İnhalasyon için Toz

Budesonid


Symbicort Rapihaler 160/4.5 mcg/doz Basınçlı İnhalasyon Süspansiyonu

Budesonide + formoterol fumarat dihidrat


Symbicort Turbuhaler 160/4.5 mcg/doz İnhalasyon İçin Toz

Budesonide + formoterol fumarat dihidrat


Symbicort Forte Turbuhaler 320/9 mcg/doz İnhalasyon İçin Toz

Budesonide + formoterol fumarat dihidrat


Symbicort Pediatrik (6-12) Turbuhaler 80/4.5 mcg/doz İnhalasyon İçin Toz

Budesonide + formoterol fumarat dihidrat


Enflamasyon ve Otoimmünite

Enflamasyon ve otoimmünite alanlarında özgün bilime yatırım yapıyoruz. Otoimmünitede yenilikçi, sınıfının ilki veya en iyisi olan tedaviler geliştirmeyi amaçlamaktayız. Daha geniş bilimsel topluluğa değer kazandırmayı, bakım standartlarının yeniden tanımlanmasına yardımcı olmayı ve sonuç olarak dünya çapında hastaların yaşamlarını değiştirecek çığır açan ilaçlar sunmayı amaçlıyoruz.

Otoimmün hastalıklar arasındaki ortak biyoloji ve moleküler süreçlerin yanı sıra bu hastalıkların temel faktörlerini ve mekanizmalarını da daha iyi anlamaya odaklanmaktayız. Bu yaklaşım, yalnızca bir değil birden çok otoimmün hastalığı etkin bir şekilde tedavi etme potansiyeline sahip olabilecek ilaç hedeflerini tespit edebilmemizi ve seçebilmemizi sağlamaktadır.

Nörobilim

Dünya çapında hastaların önemli ölçüde karşılanmamış tıbbi ihtiyacını temsil eden nörobilim hastalıkları alanlarında uzun bir geçmişe sahibiz ve bu bilgi birikimini etkili ortaklıklar için kullanıyoruz.

Enfeksiyon ve Aşı

Enfeksiyon ve aşı alanlarında da faaliyet gösteriyoruz.


Ürün güvenliliği ve yan etki bildirimi

AstraZeneca İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. olarak ruhsatına sahip olduğumuz “Tensinor 100 mg Tablet” adlı müstahzarın 16A145 (SKT: 12.2020) serisine ait bazı kutularda seri bütünlüğünün bozulmuş olduğu tespit edilmiş olup söz konusu hatalı kutular tarafımızca iade alınmıştır. 23.05.2016 tarihli Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) yazısı gereğince, 19.11.2015 Tarih ve 29537 sayılı Geri Çekme Yönetmeliği doğrultusunda 1. Sınıf A seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane, hasta) geri çekme işlemi yürütülmesine karar verilmiştir.

Ürün Güvenliliği Bildirimi: Ürünlerimiz ile ilgili yaşadığınız yan etki bildirimleriniz için formdaki bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Form'a ulaşmak için tıklayınız. Ürün güvenliliği ile ilgili acil durumlar ve ürünlerimiz ile ilgili yan etki bildirimleriniz için ayrıca 0 530 931 32 00 numaralı telefondan AstraZeneca Ürün Güvenliliği Birimi’ne ulaşabilirsiniz.

Ürün Kalite Şikayeti Bildirimi: Ürünlerimiz ile ilgili kalite şikayetleriniz için formdaki bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Form'a ulaşmak için tıklayınız. Ürün kalite şikayet bildirimleriniz için ayrıca 0212 317 23 37 numaralı telefondan Kalite Güvence Birimi’ne ulaşabilirsiniz.

Medikal Bilgi Talebi: Ürünlerimiz ile ilgili tıbbi sorularınız için formdaki bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Form’a ulaşmak için tıklayınız. Medikal bilgi talebiniz, üründen sorumlu medikal yönetici tarafından cevaplanacaktır.