Ürünlerimiz

Hasta odaklı yaklaşımımızla insan hayatına değer katan ilaçları keşfetmek için bilimin sınırlarını zorluyor, hastaların hayat kalitelerinde anlamlı bir değişiklik yaratmayı hedefliyoruz.


Tedavi AlanlarımızKardiyovasküler ve Metabolik Hastalıklar


AstraZeneca, hastalık tedavisinde hasta merkezli bir yaklaşıma sahiptir; bu nedenle kardiyovasküler (KV), metabolik ve kronik böbrek hastalığı (KBH) alanlarımızı, kardiyovasküler ve metabolik hastalıklar (KVMH) adlı tek bir bütüncül yaklaşımda birleştirerek birden fazla risk faktörünü ele almaktayız.

Kardiyovasküler hastalıkların (KVH) diyabet ve KBH’nin bir sonucu olabileceğini biliyor, bu yaklaşımla KVMH hastalarına bir bütün olarak bakıyoruz.

Odak alanlarımızdan her biri, kardiyovasküler morbidite ve mortalite oranını ve birden fazla KV risk faktörünü ele alarak organ hasarını azaltmayı amaçlamaktadır.

AstraZeneca, 100 yılı aşkın bir süredir KV alanında yeniliklere yön vermektedir. Bilimi takip ederek çığır açmayı hedeflerken:

 • Daha çok hastaya yardımcı olmak üzere KV ve diyabet portföyümüzü geliştirmeye devam edeceğiz,
 • Akut koroner sendromun (AKS) ötesinde, çeşitli yüksek riskli hastalarda, KV olayları ve ölüm oranlarını azaltmayı amaçlayan tedavi seçeneklerini araştırmaya odaklanacağız,
 • Tip 2 diyabetin tedavi paradigmasını erken kombinasyon tedavi yaklaşımıyla değiştirecek ve tedavi hedeflerine ulaşılmasını hızlandıracağız,
 • KBH'li kişilerde anemi için yeni tedaviler geliştireceğiz.

Temel yetkinliklerimizi ve araştırma programlarımızı, yeni yöntemler ve rejeneratif ilaçlara doğru da genişletmekteyiz.

Amacımız; kalp yetmezliği, diyabet ve KBH için yeni tedavi paradigmaları oluşturmaktır. Bilimsel liderliğe ulaşabilmek için, KVMH'de yeniliğe odaklanan bilimsel işbirliklerinde bulunuyoruz.


Atacand 8mg

Kandesartan Sileksetil

Atacand 16mg

Kandesartan Sileksetil

Atacand 32mg

Kandesartan Sileksetil

Atacand Plus 16 - 12.5 mg

Kandesartan Sileksetil + Hidroklorotiyazid


Beloc Ampul

Metoprolol tartrat


Beloc Durules

Metoprolol tartrat


Beloc Zok 25mg

Metoprolol tartrat


Beloc Zok 50mg

Metoprolol tartratBeloc Zok 100mg

Metoprolol tartrat


Brilinta 60mg Film Kaplı Tablet

Tikagrelor


Brilinta 90 mg Film Kaplı Tablet

Tikagrelor


Byetta 5 mcg/20 mcl SC Kullanıma Hazır Dolu Enjeksiyon Kalemi İçinde Çözelti, 1,2 ml

EksenatidByetta 10 µg/40 µl SC Kullanıma Hazır Dolu Enjeksiyon Kalemi İçinde Çözelti, 2.4 ml

Eksenatid


Crestor 5mg

Rosuvastatin


Crestor 10mg

Rosuvastatin


Crestor 20mg

RosuvastatinCrestor 40mg

Rosuvastatin


Forziga 5 mg Film Kaplı Tablet

Dapaglifozin


Forziga 10 mg Film Kaplı Tablet

Dapaglifozin


Komboglzye 2.5 mg/500 mg Film Kaplı Tablet

Saksagliptin+Metformin HidroklorürKomboglzye 2.5 mg/850 mg Film Kaplı Tablet

Saksagliptin+Metformin Hidroklorür


Komboglzye 2.5 mg/1000 mg Film Kaplı Tablet

Saksagliptin+Metformin Hidroklorür


Monodur 60mg

Isosorbid-5-mononitrat


Onglyza 2.5 mg Film Kaplı Tablet

Saksagliptin


Onglyza 5 mg Film Kaplı Tablet

Saksagliptin


Plendil 2.5mg

Felodipin


Plendil 5mg

Felodipin


Plendil 10mg

FelodipinTenoretic 50mg

Atenolol + Klortalidon


Tenoretic 100mg

Atenolol + Klortalidon


Tensinor 50mg Tablet

Atenolol


Tensinor 100mg Tablet

Atenolol
Onkoloji


 • AstraZeneca dünya çapında 40 yılı aşan süredir ürettiği kanser ilaçlarıyla hastaların yaşam süresini uzatmaktadır.
 • Ana tedavi alanlarımız: Meme, Over, Akciğer ve Hematolojik kanserlerdir.
 • Bununla birlikte Prostat, Baş boyun, Mesane kanserinde klinik çalışmalarımız devam etmektedir.
 • Onkoloji ürünlerimiz dört ana gruba ayrılmaktadır.
 • Hedefe yönelik tedaviler ve direnç mekanizmaları: Tirozin kinaz inhibitörleri tümörde mutasyon olması durumunda etkinliği olan ilaçlardır. Tümör hücresi bir süre sonra bu ajanlara çeşitli yolaklarla direnç geliştirmektedir. AstraZeneca tedaviye direnç gelişen hastalarda yeni tedavi yöntemleri geliştirmeye odaklanmıştır.
 • DNA tamir yolağına etkili ajanlar: AstraZeneca’nın DNA tamir yolağında defekti olan Over, Prostat, Meme kanserinde klinik çalışmaları devam etmektedir.
 • İmmuno-onkolojik tedavi ajanları: Bu ürünler kendi immün sistemimizin kanser hücrelerini tanıyıp yok etmesini hedeflemektedir. Kanserin immün sistemden nasıl kaçtığını anlamaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
 • Kemoterapötik konjuge edilmiş antikorlar: AstraZeneca kanser hücrelerinin yok edilmesine yönelik kemoterapi ajanı eklenmiş antikorların geliştirilmesine çalışmaktadır.

Arimidex

Anastrozol


Casodex 50mg

Bikalutamid


Casodex 150mg

Bikalutamid


Faslodex 250 5mg

FulvestrantNolvadex 10mg

Tamoksifen


Nolvadex 20mg

Tamoksifen


Zoladex 3.6 Depot

Goserelin


Zoladex 10.8mg

Goserelin

Solunum


Solunum alanında sektör lideri bir ürün hattına sahibiz. Amacımız; farklılaştırılmış inhale tedaviler, yeni kombinasyonlar ve cihazlar ve biyolojik ürünler yelpazesi sunarak astım ve KOAH tedavisinde öncü bir konumda olmaktır.

AstraZeneca'nın, solunum hastalıkları için yenilikçi ilaçlar geliştirmede ve pazarlanan ürünlerden oluşan güçlü bir ürün grubunda 40 yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır.

AstraZeneca Solunum portföyünde astım ve KOAH ilaçları bulunmaktadır.


Bricanyl Eks

Terbütalin Sülfat


Bricanyl Tablet

Terbütalin Sülfat


Oxis 4.5mcg TBH

Formoterol


Oxis 9mcg TBH

FormoterolPulmicort 0.25 nebul

Budesonid


Pulmicort 0.5 nebul

Budesonid


Pulmicort TBH 100mcg

Budesonid


Pulmicort TBH 200mcg

BudesonidPulmicort TBH 400mcg

Budesonid


Symbicort 160mcg

Budesonide + formoterol fumarat dihidrat


Symbicort 320 TBH

Budesonide + formoterol fumarat dihidrat


Symbicort Pediatrik (6-12)

Budesonide + formoterol fumarat dihidratEnflamasyon ve Otoimmünite

Enflamasyon ve otoimmünite alanlarında özgün bilime yatırım yapıyoruz. Otoimmünitede yenilikçi, sınıfının ilki veya en iyisi olan tedaviler geliştirmeyi amaçlamaktayız. Daha geniş bilimsel topluluğa değer kazandırmayı, bakım standartlarının yeniden tanımlanmasına yardımcı olmayı ve sonuç olarak dünya çapında hastaların yaşamlarını değiştirecek çığır açan ilaçlar sunmayı amaçlıyoruz.

Otoimmün hastalıklar arasındaki ortak biyoloji ve moleküler süreçlerin yanı sıra bu hastalıkların temel faktörlerini ve mekanizmalarını da daha iyi anlamaya odaklanmaktayız. Bu yaklaşım, yalnızca bir değil birden çok otoimmün hastalığı etkin bir şekilde tedavi etme potansiyeline sahip olabilecek ilaç hedeflerini tespit edebilmemizi ve seçebilmemizi sağlamaktadır.

Nörobilim

Dünya çapında hastaların önemli ölçüde karşılanmamış tıbbi ihtiyacını temsil eden nörobilim hastalıkları alanlarında uzun bir geçmişe sahibiz ve bu bilgi birikimini etkili ortaklıklar için kullanıyoruz.

Enfeksiyon ve Aşı

Enfeksiyon ve aşı alanlarında da faaliyet gösteriyoruz.


Ürün güvenliliği ve yan etki bildirimi

AstraZeneca İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. olarak ruhsatına sahip olduğumuz “Tensinor 100 mg Tablet” adlı müstahzarın 16A145 (SKT: 12.2020) serisine ait bazı kutularda seri bütünlüğünün bozulmuş olduğu tespit edilmiş olup söz konusu hatalı kutular tarafımızca iade alınmıştır. 23.05.2016 tarihli Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) yazısı gereğince, 19.11.2015 Tarih ve 29537 sayılı Geri Çekme Yönetmeliği doğrultusunda 1. Sınıf A seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane, hasta) geri çekme işlemi yürütülmesine karar verilmiştir.

Ürün Güvenliliği Bildirimi: Ürünlerimiz ile ilgili yaşadığınız yan etki bildirimleriniz için formdaki bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Form'a ulaşmak için tıklayınız. Ürün güvenliliği ile ilgili acil durumlar ve ürünlerimiz ile ilgili yan etki bildirimleriniz için ayrıca 0 530 931 32 00 numaralı telefondan AstraZeneca Ürün Güvenliliği Birimi’ne ulaşabilirsiniz.

Ürün Kalite Şikayeti Bildirimi: Ürünlerimiz ile ilgili kalite şikayetleriniz için formdaki bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Form'a ulaşmak için tıklayınız. Ürün kalite şikayet bildirimleriniz için ayrıca 0212 317 23 37 numaralı telefondan Kalite Güvence Birimi’ne ulaşabilirsiniz.

Medikal Bilgi Talebi: Ürünlerimiz ile ilgili tıbbi sorularınız için formdaki bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Form’a ulaşmak için tıklayınız. Medikal bilgi talebiniz, üründen sorumlu medikal yönetici tarafından cevaplanacaktır.