Sağlık Mesleği Mensupları için

Sağlık mesleği mensubu portalımız, ihtiyacınız olan tüm ürün bilgilerini içermektedir.

Kardiyovasküler


Onkoloji


Solunum


Bricanyl 2.5 mg Tablet

Terbütalin Sülfat


Oxis Turbuhaler 4.5 mcg/doz İnhalasyon İçin Toz

Formoterol


Pulmicort 0.25 mg/ml Nebülizer Süspansiyon

Budesonid

Diyabet

Anestezi ve Ağrı Kontrolü
Gastrointestinal


Nexium 20 mg Enterik Kaplı Pellet Tablet

Esomeprazol


Nexium 40 mg Enterik Kaplı Pellet Tablet

Esomeprazol
Enfeksiyon


Meronem 1 g I.V. Enjeksiyon İçin Toz İçeren Flakon

Meropenem