Kişisel Verilerin Korunması


Web Sitesi Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerinizden Kim Sorumludur?

İşbu web sitesinin (“Web Sitesi”) yönetilmesinden ve Web Sitesi yoluyla toplanan, işlenen kişisel verilerden veri sorumlusu sıfatıyla AstraZeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ (“AstraZeneca”) sorumludur..

AstraZeneca olarak, kişisel verilerinizi, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat olmak üzere sair mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarına (“Veri Koruma Mevzuatı”) ve AstraZeneca'nın iç global gizlilik standartlarına uygun olarak topluyor, kullanıyor ve/veya açıklıyor ve işliyoruz. Aynı zamanda, veri sorumlusu olarak bu işlemenin amaç ve yöntemleri belirliyoruz.

AstraZeneca, kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini oldukça ciddiye alır. İşbu Aydınlatma Metni ile, hakkınızda ne tür kişisel veriler toplayabileceğimizi ve bunları nasıl kullanabileceğimizi açıklamaktayız.

Aydınlatma Metni’ni dönem dönem değiştirebiliriz. Yasal olarak bildirim yapılması gereken durumlarda, söz konusu değişiklikler ile ilgili sizi bilgilendireceğiz.

Hangi Bilgileri Topluyoruz ve Bunları Nasıl Kullanıyoruz?

AstraZeneca, başta Veri Koruma Mevzuatı olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, Web Sitesi’ni kullanan kişilerin bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda Web Sitesi’nde  (www.astrazeneca.com.tr) aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

AstraZeneca faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, elektronik ortamda, Web Sitesi ve kurumsal iletişim e-posta adresi üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.

Bu Web Sitesini kullanmak için kayıt olmanız veya çevrimiçi bir formu doldurmanız veya e-posta (örneğin e-posta güncellemelerini almak veya daha fazla bilgi göndermemizi ve/veya bilimsel toplantılara, tanıtım etkinliklerine katılmanız için size davetiye göndermemizi istemek için) göndermeniz gerekiyorsa, bu durumda sizin hakkınızda aşağıda sıralanan kişisel verilerinizi toplayabilir ve kullanabiliriz:

 • İsim
 • E-posta adresi
 • İkamet edilen ülke
 • Adres
 • Telefon numarası
 • Meslek (örneğin, ürünlerimiz hakkında bilgi almak isteyen bir sağlık çalışanıysanız)
 • IP adresi
 • Bilgi Talebi, Ürün Güvenliği ve Yan Etki Bildirimi

Bu tür bilgiler tarafınızca sağlanacaktır ve AstraZeneca tarafından Veri Koruma Mevzuatı uyarınca meşru menfaatlerimize uygun olarak Web Sitesi’ni yönetme ve sorularınıza ve isteklerinize cevap vermek amacıyla meşru menfaat kapsamında kullanılacaktır.

Bilgi talebi, ürün güvenliği ve yan etki bildiriminizin bir parçası olarak, fiziksel veya ruhsal sağlığınız hakkında gönüllü bir şekilde bilgi vermeniz durumunda, özel nitelikli kişisel verilerinizi ancak KVKK m. 6/2 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde toplayabiliriz. Bu durumda, bu tür bilgileri yalnızca sorunuzu yanıtlamak için kullanırız ve eğer varsa, size kanuni yükümlülüklerimiz dolayısıyla ek bir rehberlik sağlamak ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için (örneğin, bir yan etki olay raporu gönderme hakkınızı size bildirmek için) kullanırız. Bu kapsamda, özel nitelikli kişisel verilerin AstraZeneca bünyesinde, Veri Koruma Mevzuatı’na ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından yayınlanan Veri Güvenliği Rehberi’ne uygun olarak güvenliği sağlanmaktadır.

Web Sitemiz kapsamında “Ürün Güvenliği Bildirimi”, “Ürün Kalite Şikayeti Bildirimi” ve “Medikal Bilgi Talebi” formlarını doldurarak AstraZeneca ila paylaşmanız veya Web Sitemizde yer alan kurumsal iletişim e-posta adresi üzerinden AstraZeneca’ya e-posta göndermediğiniz sürece, Web Sitemizde çerezler dışında herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmadığını belirtmek isteriz. Söz konusu formlar veya  kurumsal iletişim e-posta adresimiz aracılığıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen“Kanunlarda açıkca öngörülmesi”Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hallerinden birinin veya bir kaçının veya açık rızanızın varlığı dahilinde, AstraZeneca tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • AstraZeneca faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak,
 • Kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmek,
 • Web sitemizi ve mobil uygulamamızı daha kolay kullanılır hale getirmek,
 • Ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak,
 • Üyelerimizi tanımak ve iletişimimizi sağlamak,
 • Veri analizi, araştırma ve anketler yapabilmek, üye bilgilendirmelerinde bulunmak,

Çerezler

Web sitesinin içeriğini ve işlevselliğini iyileştirmemizin bir parçası olarak, çerezleri kullanarak Web Sitesi’ni  (ve diğer benzer teknolojiler) nasıl kullandığınız hakkında da bilgi toplayabiliriz. Çerezlerin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamıza göz atın.

Toplu Bilgiler

İçeriğin tasarımını ve düzenini geliştirmemize yardımcı olmak için, Web Sitesi’nin ve belirli sayfaların kullanımını izlemek için bireyleri tanımlamayan toplu bilgileri kullanırız.

Kişisel Verilerinize Kim Erişebilir?

AstraZeneca’nın global yapısı sebebiyle kullanmış olduğu global sistemler aracılığı ile veri işlemesi sebebiyle açık rızanızın varlığı halinde, kişisel verileriniz AstraZeneca’nın yurtiçi ve yurtdışında mukim grup şirketleri ile paylaşılabilecektir. Ayrıca kişisel verilerinizi KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve açık rızanız dahilinde, AstraZeneca tarafından, yukarıda açıklamış olduğumuz faaliyetler kapsamında aşağıda bulunanlar gibi belirli üçüncü taraflarla paylaşabiliriz: Sistem geliştirme ve teknik destek için IT sağlayıcıları, dış ve dâhili gerekliliklere uygunluğumuzu doğrulamak için denetçiler ve danışmanlar; yasal raporlama şartlarına veya taleplerine göre resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri ve davaya taraf olan ve AstraZeneca'ya veya bir AstraZeneca grup şirketine, işletmelerinin tamamı ya da bir kısmı için bir iş birliği/ortak girişim kurması ya da satması durumunda bir halef ya da iş ortağı.

Verilerinizi Nasıl Saklıyoruz?

AstraZeneca'nın kişisel veriler ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz AstraZeneca tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz AstraZeneca tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır. 

Kişisel verileriniz, AstraZeneca Silme ve İmha Politikası kapsamında, yasal saklama süresi sona ermeleriyle birlikte AstraZeneca tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Uluslararası Transfer

Belirtmek isteriz ki, KVKK m.9/1 uyarınca kişisel verileriniz, ancak açık rızanızın varlığı halinde yurt dışına aktarılacaktır. AstraZeneca işletmeleri ve üçüncü taraflar, dünyanın herhangi bir yerinde ve ikamet ettiğiniz ülkedeki kişisel veriler için sunulan yasal korumaları kapsamayan ülkelerde bulunabilir. Kişisel verilerinizin hangi ülkeye aktarıldığına bakılmaksızın, kişisel bilgilerinizi sadece katı bir “gizli bilgi” prensibiyle paylaşırız.

Kişisel verilerinizin AstraZeneca grup şirketleri tarafından nasıl işlendiği hakkında detaylı bilgi almak isterseniz, https://www.globalprivacy.astrazeneca.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bilgilerinizi Nasıl Koruyoruz?

Kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, tüm bilgilerimizin güvenlik ve bütünlüğünü mümkün olduğunca makul ölçüde sağlamayı amaçlayan uygun gizlilik ve güvenlik politikalarına sahibiz.

AstraZeneca olarak, verilerin hukuka uygun şekilde işlenmesi, işlenen verilerin saklanması ve bu verilerin hukuka aykırı erişimlere, paylaşıma, değişiklik veya imhaya, hırsızlık, kaybolma ve suiistimale karşı korunması yönünden KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak teknik ve idari tedbirler eksiksiz olarak almaktayız.  Bu kapsamda, kişisel verileriniz halka açık olmayan ve sadece yetkili AstraZeneca çalışanları, aracılarımız ve yüklenicilerimiz tarafından erişilebilen güvenli ortamlarda saklanmaktadır.

AstraZeneca, Web Sitesi’nde Secure Sockets Layer (SSL) şifrelemesi kullanmaktadır. Bu servislerden faydalanmak için, Safari, Firefox, Chrome veya Internet Explorer gibi SSL-destekli bir tarayıcı kullanılması gerekmektedir. Bu sayede, internet üzerinden iletilen kişisel verilerinizin gizliliği korunabilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve veri gizliliğine ilişkin almış olduğumuz teknik ve idari önlemlere ilişkin detaylı bilgiye www.astrazeneca.com.tr adresinden erişilebilen AstraZeneca Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ve AstraZeneca Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri gazete üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii. Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Koruma Mevzuatı kapsamında yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, AstraZeneca tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Yukarıda anılan haklarınızla ilgili talepleri, KVKK Veri Sahibi Talep Formu’nu doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza B Blok K:3-4 Levent / Istanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya astrazeneca@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda AstraZeneca Veri Koruma Mevzuatı kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.

KVKK Veri Sahibi Talep Formu

AstraZeneca Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası

Son güncellenme tarihi: [11.05.2021]

© AstraZeneca 2018

Web Sitesi Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası

ASTRAZENECA VERİ GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 2019

AstraZeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“AstraZeneca”) olarak verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz ve gerekli olan tüm teknik ve idari önlemleri almak için azami özeni gösteriyoruz.  İşbu Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası (“Gizlilik ve Güvenlik Politikası”) ile hangi verileri neden ve nasıl topladığımızı, bu verilerle ne yaptığımızı ve güvenliğini nasıl sağladığımızı anlamanıza yardımcı olmayı amaçlamaktayız. 

Hangi Verilerinizi Nasıl Topluyoruz ve Kullanıyoruz?

AstraZeneca olarak, kişisel verilerinizi, web sitemiz ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla toplamaktayız. 

AstraZeneca web sitemizi ziyaret ettiğinizde sizlerden herhangi bir kişisel veri talep etmemekteyiz, ancak web sitemizin sunduğu hizmetlerden ve özelliklerden herhangi birine katılmak isterseniz, sizden çeşitli kişisel veya demografik bilgiler sağlamanızı talep edebiliriz.  İşbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası kapsamında, sizi kişisel olarak tanımlayan ve/veya iletişim kurmak üzere kullanılan bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nda (“KVKK”) tanımlandığı üzere, kişisel veriler olarak tanımlanmaktadır. 

Web sitemizi kullanmak için kayıt olmanız veya çevrimiçi bir formu doldurmanız veya e-posta (örneğin e-posta güncellemelerini almak veya daha fazla bilgi göndermemizi ve/veya bilimsel toplantılara, tanıtım etkinliklerine katılmanız için size davetiye göndermemizi istemek için) göndermeniz gerekiyorsa, bu durumda sizin hakkınızda aşağıda sıralanan kişisel verilerinizi toplayabilir ve kullanabiliriz:

 • İsim
 • E-posta adresi
 • İkamet edilen ülke
 • Adres
 • Telefon numarası
 • Meslek (örneğin, ürünlerimiz hakkında bilgi almak isteyen bir sağlık çalışanıysanız)
 • IP adresi
 • Bilgi Talebi, Ürün Güvenliği ve Yan Etki Bildirimi

AstraZeneca ayrıca, sosyal medya platformlarını (instagram, tweeter, facebook, vb.) da aktif olarak kullanmaktadır. Sosyal medya içeriği ve kullanılan özellikleri, ilgili platformun kendi gizlilik politikasına tabiidir. Sosyal medya gizlilik politikası hakkında bilgi edinmek için lütfen ilgili platformun gizlilik politikalarını dikkatlice okuyunuz. 

Web sitemiz kapsamında elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, AstraZeneca tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • AstraZeneca faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak, 
 • Kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmek,
 • Bilgi Talebi, Ürün Güvenliği ve Yan Etki Bildirim süreçlerini yönetmek ve yanıtlamak, 
 • Web sitemizi ve mobil uygulamamızı daha kolay kullanılır hale getirmek,
 • Ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak

Kişisel verilerinizin toplama amaçları ile ilgili detaylı bilgiye www.astrazeneca.com.tr adresinden erişilebilen AstraZeneca Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Aydınlatma Metni’mizden ulaşabilirsiniz.

AstraZeneca Tarafından Kullanılan Çerezler (Cookies) ve Diğer Teknolojiler

En açık anlatımıyla çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde, sizleri tanımak ve hatırlamak amacıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza gönderilen ve bir karakter dizisinden oluşan küçük boyutlu dosyaları olup, ziyaretinizle ilgili çeşitli bilgileri tutmaktadır.  Çoğu internet tarayıcısı web sitelerini ziyaret sırasında çerez engelleme moduna sahiptir. Siz de internet tarayıcınızda çerez engelleme modunu aktif hale getirirseniz, web sitemizde sizler için geliştirdiğimiz bazı özelliklerden faydalanamayacaksınız. 

AstraZeneca web sitesi üzerinden, İnternet Protokol Adreslerini (IP), tarayıcı tipi ve lisanı, internet servis sağlayıcısı (ISP), referans ve çıkış sayfaları, işletim sistemi, tarih/zaman damgası ve tıklama verileri gibi bazı bilgileri otomatik olarak toplamakta ve kaydetmektedir.  Ayrıca, AstraZeneca olarak, çeşitli teknolojiler kullanmak suretiyle, web sitemizin uygulamamızı kaç defa görüntülendiğine ilişkin bilgiler de toplanmaktadır. 

Belirtmek isteriz ki, çerezler ve diğer teknolojilerle toplanan bilgiler kişisel olmayan bilgiler olarak kabul edilmektedir ve sadece ziyaretçilerimize ve üyelerimize daha iyi bir hizmet sunabilmek ve hizmetlerimizi geliştirmek için kullanılmaktadır.  

Bazı e-posta mesajlarımızda, AstraZeneca web sitesi üzerindeki içeriğe bağlanan link tıklama URL’leri kullanılmaktadır.  Bu URL’lerden birini tıkladığınızda, web sitemizdeki hedef sayfaya ulaşmadan önce ayrı bir web sunucusundan geçmektesiniz. Bu link tıklama verileri, belli konulara olan ilgiyi belirlemek ve müşteri ve üye iletişimimizin etkinliğini ölçmek amacıyla izlenmektedir. Bu şekilde izlenmek istemiyorsanız, e-posta mesajlarından gelen linklere tıklamamalısınız. 

AstraZeneca tarafından, ulusal güvenlik, kanunların uygulanması veya kamu için öneme sahip diğer konularda paylaşım gerekli veya uygun olduğuna karar verilmesi halinde, kişisel verileriniz ilgili resmi makamlara açıklanabilmektedir. 

Web Hat Kesintisi İletileri

Web Sitemizin etkinliği ve/veya trafiği ölçebilmek için sitelerimiz çerezlerle birlikte "piksel etiketleri" (bunlara GIF (Grafik Alışveriş Biçimleri), web hat kesintisi iletileri ve web hataları da denilir) kullanabilir. Bir piksel etiketi bir tür web sayfası grafiği olup, 1x1 piksel büyüklüğünde olduğu için genellikle görünmezdir. Bu etiketler sitemizi ziyaret eden kullanıcı sayısını takip eder ve bunların sitemiz içerisindeki gezintilerini izler. Örneğin, sitemizi kullanan kişileri ya da bu kullanıcıların sitemizin hangi sayfalarını ziyaret ettiğini istatistiksel olarak saymak istediğimizde bu etiketi kullanabiliriz.

Piksel etiketleri teknolojisini herhangi bir kişisel tanımlayıcı bilgi alabilmek için kullanmıyoruz.

Bazen hangi e-posta iletilerinin açıldığının ve e-posta iletilerine göre bir eylem yapılıp yapılmadığının tespiti için piksel etiketlerini gönderdiğimiz (ya da bizim adımıza gönderilen) HTML formatındaki e-posta iletilerimize koyarız. Bazı piksel etiketlerini veya web hat kesintisi iletilerini ilgili çerezini iptal etmek suretiyle kullanılamaz duruma getirebilirsiniz.

IP Adresleri

Bir İnternet Protokol (IP) adresi, genellikle İnternet Hizmet Sağlayıcınızın İnternete bağlandığınız zaman bilgisayarınıza otomatik olarak tahsis ettiği bir numaradır. Diğer İnternet siteleri gibi, AstraZeneca da ziyaretçi sayısı ve site kullanımı bilgilerini topluca analiz etmek için IP adresleri toplayabilir. IP adresinizin vermiş olduğunuz kişisel bilgilerle bir bağlantısı yoktur. Ancak AstraZeneca, düzenleme gereklilikleri uyarınca, sitemizi, hizmetlerimizi ya da müşterilerimizi tehdit eden bireyleri tespit etmek amacıyla IP adreslerini kullanma hakkını saklı tutar.

Tıklama Akışı

"Tıklama akışı" ya da "tıklama akışı verileri" bir kullanıcının ziyaret ettiği web sayfalarını yansıtır ve daha da önemlisi, kullanıcının bir web sayfasından diğerine geçmesini sağlayan durumu ya da trafik şablonunu gösterir. Bu gibi bilgileri yalnızca kendi web sitemiz içinde izliyoruz; özellikle AstraZeneca web sitesi dışındaki tıklama akışı eylemlerini izlemiyoruz.

Tıklama akışı verileri kullanıcı hakkında herhangi bir kişisel tanımlayıcı bilgi içermez ve açıklamaz, ayrıca bu verileri sizin sağlamış olduğunuz kişisel bilgilerle karşılaştırmayız.

Hizmetlerimizin Diğer Özellikleri

Web sitemizde sizlere hizmet amacı taşıyan ya da gereksinimlerinizi daha iyi anlamamıza yardımcı olan birçok işlev bulunabilir. Örneğin, zaman zaman, bir araştırmayı tamamladığınızda ya da bir yarışmaya girdiğinizde sizden kişisel tanımlayıcı bilgiler isteyebiliriz. Diğer durumlarda, size haber bültenleri, ürün bilgileri ve hatırlatma notları gibi webde kullanılabilen hizmetler sunabiliriz. Sizlere bu tür işlevler sunarken, web sitemizde bu bilgilerin toplanma amacını ve ayrıca niyet edilen kullanımını açıkça belirtilecektir.

Siteden Çıkış

Kullanıcılarımıza kaynak sunabilmek için diğer web sitelerine linkler vermekteyiz. Yararlı olduklarına ve yüksek standartlarımızı karşılayabileceklerine inandığımız bu siteleri dikkatli bir biçimde seçmeye çalışıyoruz. Ancak, link bağlantısı verdiğimiz her sitenin standartlarını garanti etmediğimiz gibi, bu site dışındaki sitelerin içeriklerinden de biz sorumlu değiliz. Verdiğimiz dış web siteleri linkleri sadece size kolaylık sağlamak içindir ve/veya bilgi edinme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bir teminat içermez.

Lütfen web sitemize link bağlantısı sağlayan reklam verenlerin ve üçüncü tarafların web sitelerinin sizden kişisel tanımlayıcı bilgiler toplayabileceğine dikkat edin. Bize reklamlar ya da diğer hiperlinkler vasıtasıyla bağlanmış bu sitelerin bilgi uygulamaları işbu Veri Gizliliği ve Veri Güvenliği Politikası kapsamına girmez. Diğer bir siteye bağlandığınızda, kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi gönüllü olarak vermeden önce mutlaka o sitenin gizlilik politikasını okumanızı tavsiye ediyoruz.

Bilgilere Erişim ve Güncelleme

AstraZeneca’ya ulaşarak, iletişim bilgilerinizin ve diğer kişisel verilerinizin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlayabilirsiniz.  AstraZeneca e-posta yoluyla, şifre, kullanıcı adı ve kredi kartı bilgileri veya diğer kişisel verileri asla talep etmemektedir. Kişisel verilerinizin çalınmasına ve kötü amaçlı kullanılmasına yönelik bu yönteme “Pishing” adı verilmektedir. AstraZenecaten gelmiş gibi görünen, ancak kişisel verilerinizi talep eden bir mesaj aldığınızda lütfen yanıt vermeyiniz. 

Hizmetlerimizi her kullandığınızda, kişisel verilerinize erişiminizi sağlamayı amaçlamaktayız.  Bu bilgiler eksik veya yanlışsa, güncellemeniz veya silmeniz veya anonimleştirmeniz için (işletmeyle ilgili geçerli bir amaç ve hukuki amaçlar nedeniyle saklamamız gerekmiyorsa) gerekli, süreci işletiriz.  Kişisel verilerinizi güncellerken, isteğiniz, yerine getirebilmek için önce sizden kimliğinizi doğrulamanızı isteyebiliriz. 

Kişisel Veri Güvenliğiniz için Almış Olduğumuz Tedbirler

AstraZeneca olarak, verilerin hukuka uygun şekilde işlenmesi, işlenen verilerin saklanması ve bu verilerin hukuka aykırı erişimlere, paylaşıma, değişiklik veya imhaya, hırsızlık, kaybolma ve suiistimalle karşı korunması yönünden KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak teknik ve idari tedbirler eksiksiz olarak almaktayız.  Bu kapsamda, kişisel verileriniz halka açık olmayan ve sadece yetkili AstraZeneca çalışanları, aracılarımız ve yüklenicilerimiz tarafından erişilebilen güvenli ortamlarda saklanmaktadır.

AstraZeneca, web sitesinde Secure Sockets Layer kullanmaktadır. Bu servislerden faydalanmak için, Safari, Firefox, Chrome veya Internet Explorer gibi SSL-destekli bir tarayıcı kullanılması gerekmektedir. Bu sayede, internet üzerinden iletilen kişisel verilerinizin gizliliği korunabilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve veri gizliliğine ilişkin almış olduğumuz teknik ve idari önlemlere ilişkin detaylı bilgiye www.astrazeneca.com.tr adresinden erişilebilen AstraZeneca Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz

KVK Kanunu Kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.astrazeneca.com.tr internet sitemizden ulaşabileceğiniz KVKK Veri Sahibi Talep Formu’nu doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza B Blok K:3-4 Levent / Istanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya astrazeneca@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 • KVKK Veri Sahibi Talep Formu
 • AstraZeneca Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Çerez Politikası

Çerez Politikası

AstraZeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“AstraZeneca”) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden faydalanmaktayız.  İşbu çerez politikası (“Çerez Politikası”) ile www.astrazeneca.com.tr (“Web Sitesi”) işletilmesi sırasında, Web Sitesi ziyaretçilerimiz tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmekte, Web Sitemiz üzerinden hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamaktayız.

Belirtmek isteriz ki, AstraZeneca olarak, Web Sitesi’nde kullanmış olduğumuz çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebiliriz.  Bu kapsamda, işbu Çerez Politikası’nda zaman zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikleri içeren Çerez Politikamızı Web Sitemiz üzerinden yayınlayabiliriz. 

Kişisel verilerinizin AstraZeneca tarafından işlenme amaçları konusunda ayrıntılı açıklamalarımızı ve detaylı bilgiyi, www.astrazeneca.com.tr adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız içerisinde bulabilirsiniz.

Çerezler nedir ve AstraZeneca.com bunları nasıl kullanır?

Çerez nedir?

Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler daha sonra her bir ziyarette veya o çerezi tanıyan başka bir web sitesinde kaynak web sitesine geri gönderilir. Çerezler kesinlikle bir virüs değildir. Çerezler web sitesi için bir bellek görevi görür ve web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde, sitenin cihazınızı hatırlamasını sağlar. Çerezler aynı zamanda tercihlerinizi hatırlayabilir (ör: bu alanlara giren ziyaretçi sayısı esasına göre, kullanıcı deneyimini geliştirebilir ve gördüğünüz reklamları sizin için en uygun olanlara göre düzenleyebilir. Çerezler genel olarak kişisel veri içermese de kendinizle ilgili bize açıkladığınız bilgiler olması durumunda onlarla ilişkilendirilmesi söz konusu olabilir.

Çerezler, cihazınızda hangi çerezlerin ayarlandığını görme ve bunları nasıl yöneteceğiniz ve sileceğiniz hakkında daha fazla bilgiyi www.aboutcookies.org adresinde bulabilirsiniz.

Web Sitemizde kullanılan çerezler ve kullanım amaçları

Hem oturum çerezlerini (sadece web tarayıcınızı kapatana kadar var olan) hem de kalıcı çerezleri (daha uzun, belirlenmiş bir süre için var olan) kullanıyoruz. Web Sitemizde kullanılan çerez türleri genellikle üç kategoriye ayrılabilir: Kesinlikle Gerekli, Performans ve İşlevsellik.

Kesinlikle Gerekli

Web Sitemizdeki bazı çerezler, Web Sitemizde dolaşmanız ve özelliklerini kullanabilmeniz için gereklidir. Bu çerezler, pazarlama için veya internette nereleri dolaştığınızı hatırlamak için kullanılabilecek sizinle ilgili bilgiler toplamaz.

Performans/Analiz Çerezleri

Web Sitemizdeki çerezlerden bazıları, ziyaretçilerin Web Sitesini nasıl kullandığı hakkında bilgi toplar; örneğin bu bilgiler, ziyaretçilerin hangi sayfaları en çok ziyaret ettikleri ve web sayfalarından hata mesajları alıp almadıklarıyla ilgilidir. Bu çerezler, ziyaretçinin kimliğini belirleyen bilgiler toplamaz. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler birleştirilmiştir ve bu nedenle anonimdir. Yalnızca web sitemizin çalışma şeklini geliştirmek için kullanılır.

Web Sitemiz, Google Analytics çerezlerini kullanır. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler, gizlilik uygulamalarına uygun olarak ABD'deki sunuculara Google tarafından aktarılacak ve depolanacaktır. Google’ın gizlilik uygulamaları ve bunların Google Analytics’e nasıl uygulandığı hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:

İşlevsellik

Bu çerezler Web Sitemizin, yaptığınız seçimleri hatırlamasına ve gelişmiş, daha kişisel özellikler sunmasına olanak tanır.

Üçüncü parti çerezler

Web Sitemiz ayrıca üçüncü partilerin cihazınıza çerez indirmesine izin verir. Örneğin, bazen YouTube ve Flickr gibi web sitelerinden fotoğraf ve video içeriği yerleştiririz. Söz konusu içeriği barındıran bir sayfayı ziyaret ettiğinizde, bu web sitelerinden gelen çerezler karşınıza çıkabilir. Ayrıca, bazı web sayfalarımızda gömülü 'paylaş' düğmelerini de göreceksiniz. Bunlar, birçok popüler sosyal ağ üzerinden kolayca içerik paylaşmanızı sağlar. Bu düğmelerden birine tıkladığınızda, içeriği paylaşmayı seçtiğiniz hizmet tarafından bir çerez yüklenebilir. Bu üçüncü parti çerezler, kontrolümüz altında değildir. Kullanımları hakkında daha fazla bilgi için lütfen ilgili üçüncü parti web sitesini ziyaret edin.

Aşağıda astrazeneca.com'da kullanılan çerezlerin özeti bulunmaktadır. Çerezlerin kullanımı farklı olabileceği için, diğer AstraZeneca web sitelerine de göz atmalısınız.

Aşağıda astrazeneca.com'da kullanılan çerezlerin özeti bulunmaktadır. Çerezlerin kullanımı farklı olabileceği için, diğer AstraZeneca web sitelerine de göz atmalısınız.

Çerez adı: JSESSIONID

 • Kaynak taraf (1. taraf): AstraZeneca.com
 • Kaynak sayfa(lar): Kullanıcıların ziyaret ettiği ilk sayfa
 • Çerez tarafından toplanan veri: Oturum bilgisi
 • Amaç: JSESSIONID, bir oturum çerezidir ve belirli bir zamanda siteyi kaç ziyaretçinin kullandığının ölçülmesinde yardımcı olur. Bir ziyaretçi web sitesine girdiğinde oluşturulur ve web sitesinden çıktığında sona erer.
 • Sona erme: Oturumun Sonu

Çerez grubu: Google Analytics

 • Kaynak sayfa(lar): Kullanıcıların ziyaret ettiği ilk sayfa
 • Kaynak taraf (3. taraf): Google Analytics
 • Çerez tarafından toplanan veri: Daha fazla bilgi için lütfen ilgili üçüncü parti sitesini ziyaret edin
 • Amaç: Web sitemiz; ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığı, örneğin ziyaretçilerin en çok hangi sayfaları kullandıkları ve web sayfalarından hata mesajları alıp almadıkları hakkında bilgi toplamak için Google Analytics çerezlerini kullanır.
 • Çerez listesi __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz, _ga, _gat
 • Sona erme: Daha fazla bilgi için lütfen ilgili üçüncü parti sitesini ziyaret edin

Çerez grubu: AddThis

 • Kaynak sayfa(lar): Kullanıcıların ziyaret ettiği ilk sayfa
 • Kaynak taraf (3. taraf): AddThis
 • Çerez tarafından toplanan veri: Daha fazla bilgi için lütfen ilgili üçüncü parti sitesini ziyaret edin
 • Amaç: Sitemizde, ziyaretçilerin Facebook, Twitter, e-posta ve diğer yollarla web sitemizi paylaşmasına izin veren bir işlev sunuyoruz. Bu işlev, sitemizi ziyaret ettiğinizde anonim bilgiler toplamak için bir çerez içerir ve kullanır.
 • Çerez listesi __atuvc, __atuvs, bt, bt2, di2, dt, loc, uid, uit, um
 • Sona erme: Daha fazla bilgi için lütfen ilgili üçüncü parti sitesini ziyaret edin

Çerez adı: seen-animation

 • Kaynak taraf (1. taraf): AstraZeneca.com
 • Kaynak sayfa(lar): Kullanıcıların ziyaret ettiği ilk sayfa (sadece bir kez)
 • Çerez tarafından toplanan veri: Veri toplama yok, yalnızca göster/gizle işlevi için kullanılır
 • Amaç: Çerez uyarısı başlığının görünüp görünmediğini onaylamak için
 • Sona erme: Oturumun Sonu

Çerez adı: accept-disclaimer

 • Kaynak taraf (1. taraf): AstraZeneca.com
 • Kaynak sayfa(lar): Kullanıcıların ziyaret ettiği ilk sayfa
 • Çerez tarafından toplanan veri: Kullanıcı hareketine göre doğru veya yanlış toplar
 • Amaç: Çerez uyarısının kabul edilip edilmediğini onaylamak için
 • Sona erme: Kullanıcı çerez uyarısını kabul ettikten 1 yıl sonra

İşbu Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin ikinci fıkrasındaki kanuni veri işleme şartlarının en az birinin varlığı halinde kişisel verileriniz rızanız olmaksızın işlenebilecektir. Aksi hallerde, yani kanuni veri işleme şartlarının bulunmadığı durumlarda kişisel verileriniz yalnızca açık rızanızın bulunduğu hallerde işlenecektir. Her halde, işbu Çerez Politikası kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak üzere, mevzuata uygun şekilde AstraZeneca’nın grup şirketleri ile paylaşabiliriz.

Çerezler nasıl kontrol edilir ve silinir?

Web tarayıcılarının çoğunluğu çerezleri kabul eder, ancak web tarayıcınızın ayarlarını genellikle yeni çerezleri reddetmesi, mevcut olanları devre dışı bırakması veya cihazınıza yeni çerezler gönderildiğinde size bildirmesi için değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak için, tarayıcınızın sunduğu talimatları izleyin (genellikle “Yardım”, “Araçlar” veya “Düzenle” çubuklarında bulunur). Ancak, çerezleri reddederseniz veya devre dışı bırakırsanız, web sitesinin bazı işlevlerini kaybedilebileceğini lütfen unutmayın. Ayrıca, bir çerezi veya bir çerez kategorisini devre dışı bırakmak, çerezi tarayıcınızdan silmez, bunu tarayıcınızdan kendiniz yapmanız gerekir.

Çerezleri nasıl silebileceğinizle ilgili en güncel bilgilere, https://www.esb.org.tr/cerez-bellek veya https://www.aboutcookies.org adresleri aracılığıyla ulaşabilirsiniz

Çerez kullanımımızda değişiklikler

Web Sitesi için çerez kullanımımızda yapılacak herhangi bir değişiklik burada yayınlanacaktır ve gerekirse, web sayfalarımızda değişiklikler işaretlerle gösterilecektir.

Haklarınız Nelerdir? 

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri gazete üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Koruma Mevzuatı kapsamında yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, AstraZeneca tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Yukarıda anılan haklarınızla ilgili talepleri, KVKK Veri Sahibi Talep Formu’nu doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza B Blok K:3-4 Levent / Istanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya astrazeneca@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.