Gizlilik Bildirimi


Kişisel Verilerinizden Kim Sorumludur

İşbu internet sitesinin (“Site”) yönetilmesinden ve Site yoluyla toplanan, işlenen kişisel verilerden sorumlu tüzel kişilik AstraZeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’dir. Bu Gizlilik Bildiriminde (“Gizlilik Bildirimi”), ''AstraZeneca'', ''Biz'', ''Bize'' ve ''Bizim'' atıfları AstraZeneca grup şirketlerine atıfta bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizi toplama, kullanma ve/veya ifşa etme ve yönetme amacı ve şeklini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat olmak üzere sair mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarına (“Veri Koruma Mevzuatı”) ve AstraZeneca'nın dahili global gizlilik standartları doğrultusunda belirliyoruz.

AstraZeneca, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliliğini oldukça ciddiye almaktadır. Bu Gizlilik Bildirimi, hakkınızda hangi kişisel verileri toplayacağımız ve bunları nasıl kullanacağımızı belirtmektedir.

Zaman zaman bu Gizlilik Bildiriminde değişiklik yapabiliriz. Bu tarz bir değişiklik yapmamız gerektiğinde sizi bu konu hakkında bilgilendireceğiz.

Hangi Bilgileri Toplarız ve Bunları Nasıl Kullanırız?

AstraZeneca, Veri Koruma Mevzuatı çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda web adresinde (www.astrazeneca.com.tr) aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

AstraZeneca faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, Genel Müdürlük, web adresi, mobil uygulama gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.

Bu web sayfasına kullanmayı kabul etmek, bir online form doldurmak veya bize bir e-posta göndermeniz gerekirse (örn: e-posta güncellemeleri almak veya size daha detaylı bilgi göndermemizi talep etmek veya/ bilimsel toplantılara katılmak için size davetiye, tanıtım etkinlikleri, işbirliği fırsatları ve anketler göndermek için), aşağıda verilenler gibi kişisel verilerinizi toplayabilir ve kullanabiliriz:

 • İsim
 • E-posta adresi
 • İkamet edilen ülke
 • Adres
 • Telefon numarası
 • Meslek (örn; ürünlerimiz hakkında bilgi almak isteyen bir sağlık çalışanıysanız)
 • IP adresi

Bu tür bilgiler tarafınızca sağlanacak ve tarafımızca web sayfasını yönetmek, talep ettiğiniz herhangi bir hizmete sizi kaydetmek ve gönderebileceğiniz herhangi bir soru veya bilgi taleplerine cevap vermek gibi Veri Koruma Mevzuatı uyarınca meşru menfaatler için kullanılacaktır.

Bilgi talebinizin bir parçası olarak fiziksel veya ruhsal sağlığınız hakkında gönüllü bir şekilde bilgi vermeniz durumunda olduğu gibi, bazı durumlarda hakkınızda bazı hassas kişisel verileri de toplayabiliriz. Bu durumda, bu tarz bilgileri yalnızca talebinizi cevaplamak ve uygulanabilirse ek rehberlik sunmak (örn: bir advers olay raporu hakkında sizi bilgilendirmek gibi) gibi nedenlerle de hakkınızdaki hassas verileri toplayabiliriz. Tarafımıza hassas bilgilerinizi vererek, bu verilerin bu Gizlilik Bildirisinde veya tarafınıza gönderilen bilgi toplama bildirisinde belirtilen amaçlarla işlenmesi için bize onay vermiş olursunuz.

Bu web sayfasını kullanmanız, bir online form doldurmanız veya bir AstraZeneca ürününü kullanırken deneyimlediğiniz herhangi bir advers olayı raporlamak için bize bir e-posta göndermeniz halinde, advers olaya ilişkin olarak kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında detaylı bilgi almak için lütfen https://aereporting.astrazeneca.com adresini ziyaret ederek ülkeniz için yayınlanan gizlilik bildirisini gözden geçiriniz.

Çerezler

Web sayfasının içeriği ve işlevselliğinin geliştirmenin bir parçası olarak, çerezler (ve diğer benzer teknolojiler) vasıtasıyla web sayfasını nasıl kullanıldığınız hakkında da bilgi toplayabiliriz. Çerezlerin kullanılması hakkında daha detaylı bilgi almak için, lütfen Çerez Bildirimize göz atınız.

Toplu Bilgiler

Bireylerin kimliğini ortaya çıkarmayan toplu bilgileri,tasarım ve içerik şablonunu geliştirmemize yardımcı olmak adına, web sayfası kullanımının yanı sıra web sayfası ve belirli sayfalardaki müşteri trafiği modellerini izlemek için kullanmaktayız.

Kişisel Verilerinize Kimler Erişecek?

Kişisel verileriniz, diğer AstraZeneca grup şirketlerine iletilebilir. Kişisel verilerinizi, ayrıca sitemin geliştirilmesi ve teknik destek amaçları için IT sağlayıcıları; dış ve iç yönetmeliklere uygunluğumuzu doğrulamak için denetçiler ve danışmanlar; yasal raporlama gereksinimi veya bir dava nedeniyle düzenleyici kurumlar, emniyet teşkilatı ve dava tarafları; ve tüm iş veya herhangi bir bölümü için bir işbirliği/ortak girişim kurulması, satılması ve elden çıkarılması durumunda bir AstraZeneca grup şirketinin varisi veya iş ortağı gibi belirli üçüncü şahıslarla da paylaşılabilir.

Verilerinizi Nasıl Saklarız?

AstraZeneca, kişisel verilerinizi yerel yasalar ve şirketin belge saklama politikasına uygun bir şekilde birkaç yıl saklayacaktır. AstraZeneca'nın dahili Belge Saklama politikası hakkında daha detaylı bilgi almak için, www.astrazenecapersonaldataretention.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

AstraZeneca'nın kişisel veriler ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz AstraZeneca tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz AstraZeneca tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVKK’nın 7. maddesi uyarınca AstraZeneca tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Uluslararası Transfer

AstraZeneca kuruluşları ve üçüncü şahıslar, kişisel verilerin korunması bağlamında ikamet ettiğiniz ülke ile aynı yasal korumaları sunamayabilecek ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın herhangi bir yerinde yer alabilir. Kişisel Verilerinizin hangi ülkeye iletildiğine bakılmaksızın, Kişisel Verilerinizi yalnızca kati şekilde ''bilinmesi gereken'' temelinden ve uygun sözleşmesel kısıtlamalar (AstraZeneca'nın Bağlayıcı Kurumsal Kuralları ve AB Standart Sözleşme Maddeleri gibi) altında paylaşıyoruz. privacy@astrazeneca.com adresinden AstraZeneca ile iletişime geçerek talep etmeniz halinde, AstraZeneca Bağlayıcı Kurumsal Kuralları ve/veya AstraZeneca'nın AB Standart Sözleşme Maddelerinin bir kopyasını alabilirsiniz.

Bağlayıcı Kurumsal Kurallar

Bir dizi 'Bağlayıcı Kurumsal Kurallar' (BCR) belirleyerek, kişisel verilere ilişkin yasal yükümlülüklerimizden bazılarına uygunluk sağladık. Bu bağlayıcı kurumsal kurallar, AstraZeneca'nın uluslararası çapta transfer edilen kişisel verilere ilişkin veri gizliliği taahhütlerini belirlemektedir.

Bu taahhütler hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Kurumsal bağlayıcı kurallar ve bu kurallardan doğan haklar, ABD'den gelen kişisel verilere uygulanmaz.

Bilgilerinizi Nasıl Koruruz

Mümkün olduğunca kişisel verileriniz de dahil tüm bilgilerinizin güvenliği ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla uyguladığımız gizlilik ve güvenlik politikalarına önem veriyoruz.

AstraZeneca'nın bu veri gizliliği yükümlerine nasıl uyduğu hakkında detaylı bilgiye, dahili global gizlilik standartlarımıza ulaşabilirsiniz.

Haklarınız Nelerdir

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri gazete üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

6698 Sayılı Kanun kapsamında yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, AstraZeneca tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Yukarıda anılan haklarınızla ilgili talepleri, KVKK Veri Sahibi Talep Formu’nu doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza B Blok K:3-4 Levent / Istanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya inforequest@astrazeneca.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda AstraZeneca Veri Koruma Mevzuatı kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.

Hakkınızda sakladığımız kişisel verilerinize erişim talebinde bulunmak, varsa yanlışları düzeltmek veya bunların silinmesini talep etmek veya kişisel verilerinizin belirli işlenme türlerine ilişkin verdiğiniz onamı geri çekmek için www.astrazenecapersonaldataretention.com adresini ziyaret ederek dilediğiniz zaman AstraZeneca ile iletişime geçebilirsiniz. AstraZeneca'ya veya iştiraklerine iletilen talebin, AstraZeneca’nın amir yasalar, yönetmelikler veya uygulama esasları kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal eden bir talepte olması durumunda, AstraZeneca talebinizi yerine getiremeyebilir fakat yine de kişisel verilerinizin daha fazla işlenmek üzere kullanılmasını engellemek için talepte bulunulabilirsiniz. Ayrıca, belirli koşullar kapsamında verilerin başka bir Veri Sorumlusuna taşınabilirliğini talep etme hakkına da sahip olabilirsiniz.

AstraZeneca, AstraZeneca'nın verilerin korunması yasasına uygunluğunu izleyen bir Veri Koruma Görevlisi de tayin etmiş olup, kişisel verilerinizi işlenmesine ilişkin sorularınız veya çekinceleriniz varsa privacy@astrazeneca.com veya AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA adresinden Gizlilik Yöneticisi ile iletişime geçebilirsiniz.

AstraZeneca'nın kişisel verilerinizi işlemesi AB yasası kapsamındaysa, ayrıca ikamet ettiğiniz ülkede bulunan Verilerin Korunması Denetleyici Otoritesine de şikayette bulunabilirsiniz. İlgili Düzenleyici Otoritenin adı ve iletişim detaylarına http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizden Bildirim Almaktan Vazgeçme

Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz veya diğer AstraZeneca şirketlerinin ürünleri veya hizmetleri hakkında bilgi almayı tercih ettiyseniz ve bu tarz bilgileri almaktan vazgeçmek isterseniz, privacyrequests@astrazeneca.com adresine bir e-posta göndererek talebinizi iletebilirsiniz. Tüm iletişimlerinizde: adınız, soyadınız (varsa), kayıt detaylarınız (varsa) ve bu web sayfasının adını açık bir şekilde belirtiniz.

Son güncelleme Ocak 2019
© AstraZeneca 2019