Gizlilik Bildirimi


Kişisel Verilerinizden Kim Sorumludur?

İşbu internet sitesinin (“Site”) yönetilmesinden ve Site yoluyla toplanan, işlenen kişisel verilerden sorumlu tüzel kişilik AstraZeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’dir. Ancak bu gizlilik bildiriminde (“Gizlilik Bildirimi”) “AstraZeneca’’, “Biz’’ ve “Bizim’’ kullanımları, AstraZeneca’nın farklı tüzel kişiliğe sahip yerel ve global şirketleri, bağlı iştirakleri ve bir hizmet sözleşmesi vasıtasıyla hizmet satın aldığı gizlilik yükümlülüğü bulunan hizmet sağlayıcılarına (“AstraZeneca Grubu”) atıfta bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizi, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat olmak üzere sair mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarına (“Veri Koruma Mevzuatı”) ve AstraZeneca'nın iç global gizlilik standartlarına uygun olarak topluyor, kullanıyor ve/veya açıklıyor ve işliyoruz. Aynı zamanda, veri sorumlusu olarak bu işlemenin amaç ve yöntemleri belirliyoruz.

AstraZeneca, kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini oldukça ciddiye alır. Bu Gizlilik Bildirimi, hakkınızda ne tür kişisel veriler toplayabileceğimizi ve bunları nasıl kullanabileceğimizi özetler.

Bu Gizlilik Bildirimini dönem dönem değiştirebiliriz. Yasal olarak bildirim yapılması gereken durumlarda, söz konusu değişiklikler ile ilgili sizi bilgilendireceğiz. 

Hangi Bilgileri Topluyoruz ve Bunları Nasıl Kullanıyoruz?

AstraZeneca, başta Veri Koruma Mevzuatı olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, Site’yi kullanan kişilerin bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda Site’de (www.astrazeneca.com.tr) aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

AstraZeneca faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, Genel Müdürlük, internet sitesi, mobil uygulama gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.

Bu web sitesini kullanmak için kayıt olmanız veya çevrimiçi bir formu doldurmanız veya e-posta (örneğin e-posta güncellemelerini almak veya daha fazla bilgi göndermemizi ve/veya bilimsel toplantılara, tanıtım etkinliklerine katılmanız için size davetiye göndermemizi istemek için) göndermeniz gerekiyorsa, bu durumda sizin hakkınızda aşağıda sıralanan ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerinizi toplayabilir ve kullanabiliriz:

 • İsim
 • E-posta adresi
 • İkamet edilen ülke
 • Adres
 • Telefon numarası
 • Meslek (örneğin, ürünlerimiz hakkında bilgi almak isteyen bir sağlık çalışanıysanız)

IP adresi

Bu tür bilgiler tarafınızca sağlanacaktır ve AstraZeneca tarafından Veri Koruma Mevzuatı uyarınca meşru menfaatlerimize uygun olarak Site’yi yönetmek, üye olduğunuz tüm hizmetlere sizi kaydetmek ve sorularınıza ve isteklerinize cevap vermek amacıyla kullanılacaktır.

Nadiren, hakkınızda özel nitelikli kişisel veriler elde edebiliriz. Örneğin, bir bilgi talebinin bir parçası olarak fiziksel veya zihinsel sağlığınız hakkında gönüllü olarak bilgi vermeniz durumunda olduğu gibi. Bu durumda, bu tür bilgileri yalnızca sorunuzu yanıtlamak için kullanırız ve eğer varsa, size ek bir rehberlik sağlamak için (örneğin, bir advers olay raporu gönderme hakkınızı size bildirmek için) kullanırız. Özel nitelikli kişisel verilerinizi bize sunarak, bu verileri işbu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen amaçlar veya size sağlanan herhangi bir tahsilat bildiriminde işlememize izin vermiş olursunuz. Özel nitelikli kişisel verilerin, AstraZeneca bünyesinde, Veri Koruma Mevzuatı’na ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından yayınlanan Veri Güvenliği Rehberi’ne uygun olarak güvenliği sağlanmaktadır.

Çerezler

Web sitesinin içeriğini ve işlevselliğini iyileştirmemizin bir parçası olarak, çerezleri kullanarak Site’yi (ve diğer benzer teknolojiler) nasıl kullandığınız hakkında da bilgi toplayabiliriz. Çerezlerin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen Çerez Bildirimimize göz atın.

Toplu Bilgiler

İçeriğin tasarımını ve düzenini geliştirmemize yardımcı olmak için, müşteri kimliklerini, Site’nin ve belirli sayfaların ve sitenin kullanımını izlemek için bireyleri tanımlamayan toplu bilgileri kullanırız.

Kişisel Verilerinize Kim Erişebilir?

Kişisel verileriniz diğer AstraZeneca Grubu şirketlerine aktarılabilir. Ayrıca kişisel verilerinizi aşağıda bulunanlar gibi belirli üçüncü taraflarla paylaşabiliriz: Sistem geliştirme ve teknik destek için IT sağlayıcıları, dış ve dâhili gerekliliklere uygunluğumuzu doğrulamak için denetçiler ve danışmanlar; yasal raporlama şartlarına veya taleplerine göre resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri ve davaya taraf olan ve AstraZeneca'ya veya bir AstraZeneca grup şirketine, işletmelerinin tamamı ya da bir kısmı için bir iş birliği/ortak girişim kurması ya da satması durumunda bir halef ya da iş ortağı.

Verilerinizi Nasıl Saklıyoruz?

AstraZeneca'nın kişisel veriler ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz AstraZeneca tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz AstraZeneca tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.  

Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVKK’nın 7. maddesi uyarınca AstraZeneca tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Uluslararası Transfer

AstraZeneca işletmeleri ve üçüncü taraflar, dünyanın herhangi bir yerinde ve ikamet ettiğiniz ülkedeki kişisel veriler için sunulan yasal korumaları kapsamayan ülkelerde bulunabilir. Kişisel verilerinizin hangi ülkeye aktarıldığına bakılmaksızın, kişisel bilgilerinizi sadece katı bir “gizli bilgi” prensibiyle ve uygun sözleşme kısıtlamaları uyarınca (örneğin AstraZeneca'nın Bağlayıcı Şirket Kuralları ve AB Standart Sözleşme Hükümleri gibi) paylaşırız. İstek üzerine, AstraZeneca'nın Bağlayıcı Şirket Kurallarının ve/veya AstraZeneca’nın AB Standart Sözleşme Şartlarının bir kopyasına privacy@astrazeneca.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bağlayıcı Şirket Kuralları

Kişisel Verilerle ilgili yasal yükümlülüklerimizden bazılarına “Bağlayıcı Şirket Kuralları” (BCR) seti oluşturarak uyum sağladık. BCR'ler, AstraZeneca'nın uluslararası olarak aktarılan kişisel verilerle ilgili veri gizliliği taahhütlerini ortaya koyar.

Bu taahhütler hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. BCR'ler ve bunlardan doğan tüm haklar, ABD’de yer alan kişisel veriler için geçerli değildir.

Bilgilerinizi Nasıl Koruyoruz?

Kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, tüm bilgilerimizin güvenlik ve bütünlüğünü mümkün olduğunca makul ölçüde sağlamayı amaçlayan uygun gizlilik ve güvenlik politikalarına sahibiz.

AstraZeneca'nın veri gizliliği yükümlülüklerine nasıl uyduğu hakkında daha fazla bilgi iç global gizlilik standartlarımızda bulunabilir.

Haklarınız Nelerdir? 

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri gazete üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Koruma Mevzuatı kapsamında yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, AstraZeneca tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Yukarıda anılan haklarınızla ilgili talepleri, KVKK Veri Sahibi Talep Formu’nu doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza B Blok K:3-4 Levent / Istanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya astrazeneca@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda AstraZeneca Veri Koruma Mevzuatı kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.