Gizlilik Politikası


Bu Gizlilik Politikası AstraZeneca Türkiye ve AstraZeneca grup şirketleri olarak, bu web sitesini ziyaret eden bireylerle ilgili bilgileri toplama, saklama ve kullanma şeklimizi açıklamaktadır. Bu web sitesini kullanarak, bu gizlilik politikasında belirtilen bilgilerin toplanmasına ve kullanılmasına izin vermiş sayılırsınız. Aynı zamanda, AstraZeneca’nın bu gizlilik politikasını, kendi takdirine bağlı olarak, önceden bildirimde bulunmaksızın periyodik olarak değiştirebileceğini, tadil edebileceğini, içerisine eklemeler ve çıkarmalar yapabileceğini veya güncelleyebileceğini de kabul etmiş sayılırsınız. Ancak, Kişisel Bilgilerinize her zaman, bilgilerin alındığı zamanda yürürlükte olan Gizlilik Politikasına uygun olarak muamele edilecektir. Topladığımız bilgi türleri, bilgileri nasıl kullandığımız ve bilgilerin hangi şartlar altında ifşa edilebileceği konularında tam olarak bilgi sahibi olmanız için gizlilik politikasında yaptığımız değişiklikleri bu sayfada duyurmayı amaçlamaktayız. Gizlilik Politikamız ana sayfamızda yer almakta olup, aynı zamanda Kişisel Verilerin talep edildiği her sayfada yer almaktadır. Bu veri toplama noktalarında, gerektiğinde, verilerin kullanım amacına ilişkin daha fazla bilgi sunulabilir.

1. Gizlilik taahhüdü

Gizlilik Politikasında kullanılan “Kişisel Veriler” terimi, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ihtiva etmekte olup, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılabilen adınız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz, posta adresiniz veya telefon numaranız gibi bilgiler anlamına gelmektedir. Genel olarak, Kişisel Verileriniz sadece bu Gizlilik Politikasında belirtildiği şekilde ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak işlenecektir. Bununla birlikte, yasaların izin verdiği veya gerektirdiği ölçüde veya hukuki veya cezai soruşturmalara destek sağlamak amacıyla ek işlemler yürütme hakkını saklı tutarız. Sonraki bölümler Kişisel Verileri sizden nasıl ve ne zaman topladığımızı açıklamaktadır.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı

Web Sitemiz üzerinden sunduğumuz hizmetlerimizin çoğu herhangi bir şekilde kayıt olunmasını gerektirmemektedir; bu da size web sitemizi bize kim olduğunuzu söylemeden ziyaret etme olanağı sunmaktadır. Ancak, bazı hizmetler bize Kişisel Verilerinizi vermenizi gerektirebilir ve bu halde rızanız istenir. Bu gibi durumlarda, tarafımızdan talep edilen Kişisel Verileri sağlamaya rıza göstermemeniz halinde sitenin belirli bölümlerine erişmeniz ve isteklerinize yanıt vermemiz mümkün olmayabilir. Web sitemiz aracığı ile sizden hiçbir zaman özel nitelikli kişisel veri talep edilmemektedir.
Kişisel Verileri size yasalara uygun olduğu ölçüde ürün ve tanıtım hizmeti sunmak, , ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz ürünleri ve hizmetleri pazarlamak ya da bunlar hakkında sizi bilgilendirmek için veya sizinle koşullardan anlaşılan veya sizden Kişisel Veri toplarken sizi hakkında bilgilendireceğimiz amaçlarla toplayabilir ve işleyebiliriz.

3. Kişisel Verilerin Gizliliği

Kişisel Verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilen durumlar dışında üçüncü kişilere aktarılmayacak, paylaşılmayacak veya başka bir şekilde dağıtılmayacaktır. Kişisel Verilerinizi, bu verilere bu Gizlilik Politikasına uygun olarak muamele etmeyi kabul eden dünya genelindeki diğer AstraZeneca bağlı kuruluşlarına hukuka uygun olarak açıklayabilir ve aktarabiliriz. Kişisel veriler aynı zamanda bu verilerin toplanma amacına uygun olarak diğer işlemlere tabi tutulmak üzere bizim için bizim adımıza çalışan iş ortaklarımıza, üçüncü kişilere aktarılabilir veya hizmet sunumu, bu web sitesinin faydalılığının değerlendirilmesi, pazarlama, veri yönetimi veya teknik destek gibi amaçlarla başka bir şekilde yasalara uygun olarak işlenebilir. Bu üçüncü kişiler Kişisel Verileri sadece mutabık kalınmış amaçla kullanmak ve Kişisel Bilgilerinizi üçüncü kişilere satmamak ve yasaların izin verdiği, tarafımızdan talep edildiği veya bu Gizlilik Politikasında belirtilen durumların dışında üçüncü taraflara ifşa etmemek üzere bizimle sözleşme yaparak ilgili taahhütleri vermiştir.
Sizden toplanan Kişisel Veriler ayrıca bu siteyle ilgili işletmenin veya bir bölümünün ve bununla bağlantılı müşteri verilerinin satılması, devir veya temlik edilmesi halinde üçüncü bir tarafa devredilebilir. Bu durumda, alıcının veya devir veya temlik alan kişinin Kişisel Verilere bu Gizlilik Politikasına uygun olarak muamele etmesi şart koşulacaktır. Ayrıca, Kişisel Veriler, geçerli bir yasanın, mahkeme emrinin veya resmi düzenlemenin gerektirmesi halinde, veya yurt içinde veya yurt dışında başka bir şekilde, cezai veya hukuki bir soruşturmayı desteklemek için gerekli olması halinde üçüncü bir tarafa ifşa edilebilir.

4. Erişim, Düzeltme ve İtiraz Hakkı ve Kanunlardan Doğan Diğer Haklarınız

Kişisel Verileri işlerken, Kişisel Verilerinizin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için makul adımları atıyoruz. Verilerin işlenmesinin makul düzeyde bu politikada açıklandığı gibi işle ilgili meşru bir amaçla veya yasalara uygunluk amacıyla gerçekleştirilmemesi halinde, size, Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etme ve her zaman verilerinizin işlenmemesi için talep olanağı sunacağız. Elektronik doğrudan pazarlama faaliyetlerinde, size daha fazla pazarlama materyali alma işlemlerine dahil olmama yöntemi veya bunun yasalarda zorunlu tutulması halinde, dahil olma yöntemi sunacağız. Kişisel Verilerinizin tarafımızdan kullanımıyla ilgili olarak bizimle iletişime geçmek, taleplerinizi iletmek veya Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etmek istemeniz halinde, AstraZeneca.Turkey@AstraZeneca.com adresinden bize ulaşınız ve bilgi veriniz. Bizimle iletişime geçerseniz, bilgi verdiğiniz web sitesinin adını ve düzeltmek, güncellemek veya silmek istediğiniz bilgileri belirtiniz ve bunların yanı sıra kimliğinizi uygun şekilde belirtiniz. Kişisel verilerin silinmesi talepleri, uymamız gereken geçerli yasal ve etik raporlama veya belge dosyalama veya saklama yükümlülüklerine tabi olacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri ilgilisi olarak sahip olduğunuz haklar, AstraZeneca’nın tabi olduğu kanun, yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki gibidir:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,

işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

  • elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

5. Güvenlik ve Gizlilik

Çevrimiçi topladığımız Kişisel Verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için, başka önlemlerin yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve parola koruması yoluyla korunan veri ağları kullanıyoruz. Kişisel Verilerin işlenmesi sırasında, bu bilgileri kaybolmaya, suiistimale, yetkisiz erişime, ifşaya, değiştirilmeye veya silinmeye karşı korumak üzere makul olarak tasarlanmış her türlü teknik ve idari önlemi alıyoruz.

6. Yurt Dışına Veri Transferi

Global bir şirketler grubu olan ve farklı ülkelerde, bazıları yerel AstraZeneca şirketleri tarafından işletilen, bazıları ise üçüncü taraflarca yerel AstraZeneca adına işletilen veritabanlarına sahip AstraZeneca’nın bir parçasıyız. Verilerinizi Grubun, bulunduğunuz ülkenin dışındaki ülkelerde veritabanlarından birine transfer edebiliriz. Bu ülkeler, kendi ülkenize kıyasla yeterli bir koruma düzeyi şart koşmayan ülkeleri içerebilir. Kişisel verilerinizi sunarak ve rıza göstererek bu kapsamda kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına (yeterli koruma bulunmayan ülkeler dahil olmak üzere) rıza göstermiş oluyorsunuz.
Bununla birlikte AstraZeneca, kişisel verilerin yurt dışına aktarımında ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak gerekli tüm izin ve taahhütleri alacaktır.

7. "Cookieler" ve İnternet Etiketleri

Bu sayfaya yaptığınız ziyaretle ilgili, ziyaret ettiğiniz sayfalar, hangi web sitesinden geldiğiniz ve yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler toplayıp bu bilgileri işleyebiliriz. Bu bilgiler, tarafımızca site içeriğinin iyileştirilmesine yardımcı olmak ve firma içi, pazar araştırmasıyla ilgili amaçlarla sitemizi kullanan bireylere ilişkin toplu istatistikler derlemek üzere kullanılmaktadır. Bunu yaparken, kullanıcının alan adı, internet hizmeti sağlayıcınızı, işletim sisteminiz ve erişim tarihiniz ve saatinizle ilgili bilgileri toplayan “cookiler” kullanabiliriz. “Cookie” tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük bilgi parçalarıdır. Cookiler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı, bir “cookie” aldığınızda sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak, bunu kabul etmezseniz tarayıcı yazılımınızın tüm işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu Bölümde açıklanan bilgilerin toplanmasında ve işlenmesinde bize yardımcı olması için üçüncü kişilerden hizmet alabiliriz.
Zaman zaman, bu sitede (işlem etiketi, tek pikselli GIF, şeffaf GIF, görünmez GIF ve 1x1 GIF adıyla da bilinen) internet etiketleri ve cookieler kullanabilir ve bu etiketleri/cookieleri yabancı bir ülkede bulunan ve ilgili bilgileri (IP adresiniz dahil) bu ülkede saklayan bir üçüncü taraf reklam ortağı veya web analitik servis ortağı aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/cookieler, hem kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Bu teknolojiyi, ziyaretçilerin sitelerimize gösterdiği tepkileri, reklam kampanyalarımızın ne ölçüde etkili olduğunu (bir sayfanın kaç kez açıldığı, hangi bilgiye başvurulduğu dahil) ölçmek ve bu web sitesini sizin nasıl kullandığınızı değerlendirmek için kullanıyoruz. Üçüncü taraf durumundaki iş ortağımız ya da analitik web hizmeti veren iş ortağımız, bu internet etiketleri/cookieleri sayesinde web sitemizi ve diğer web sitelerini ziyaret eden kişilerle ilgili veri toplayabilir; bizim adımıza web sitesinin etkinliğine ilişkin olarak rapor oluşturabilir ve web sitesi ve internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilir. Bu kuruluşlar, yasaların gerektirmesi halinde veya kendi adlarına bilgilerin işlenmesi için başka şahısları görevlendirmiş olmaları halinde, ellerindeki bu bilgileri bu şahıslara verebilirler. Çevrimiçi reklamcılık uygulamalarıyla ilgili web etiketleri ve cookieler hakkında daha fazla bilgi almak ya da bu bilgilerin üçüncü taraflarca toplanması uygulamasına katılmamak için Ağ Reklamcılığı İnisiyatifi web sitesini ziyaret ediniz: http://www.networkadvertising.org

8. Google Analytics

(i) Kurumsal web sitelerimize yönelik ve bu siteler arasındaki trafiği optimize ederek ve (ii) uygun olduğunda web sitelerini tümleşik hale getirerek ve optimize ederek web sitesi portföyümüzü rasyonalize etmek amacıyla Google Analytics hizmetini kullanıyoruz. “Google Analytics”, Google Inc. “Google” tarafından sunulan, bir web sitesinin trafiği ve trafik kaynakları hakkında ayrıntılı istatistikler üreten ve dönüşmeleri ve satışları ölçen bir hizmettir. Google Analytics, kullanıcıların web sitemizi nasıl kullandığını analiz etmeye yardımcı olmak amacıyla bilgisayarınıza kaydedilen “cookielerden” yararlanır.
Web sitemizi kullanım şeklinize ilişkin cookielerin ürettiği bilgiler, IP adresiniz de dahil olmak üzere, uygun ayarlar (“_anonymizelp()” fonksiyonu veya eşdeğeri) kullanılarak isimsizleştirilecek ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Google sunucularına gönderilecektir. IP isimsizleştirme işleminin işleyişi hakkında daha detaylı bilgi için https://support.google.com/analytics/answer/2763052 adresini ziyaret edebilirsiniz.
Google, cookielerin ürettiği bilgileri bizim adımıza web sitemizi değerlendirmek, web sitesi aktivitesi hakkında raporlar düzenlemek ve analiz amacıyla bu raporları bize sağlamak amacıyla kullanmaktadır.
Google, yasal bir zorunluluk olması veya verilerin Google adına üçüncü bir tarafça işlenmesi durumunda, bu bilgileri üçüncü taraflara aktarabilir. Google hiçbir halde IP adresinizi Google tarafından saklanan diğer verilerle birleştirmeyecek veya ilişkilendirmeyecektir.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en adresinden temin edebileceğiniz ücretsiz Katılmama Tarayıcı Eklentisini indirip kurarak, tarayıcı ayarlarınızdan cookie kurulmasını ve saklanmasını önleyebilir veya durdurabilirsiniz. Bu durumda web sitemizin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabileceğinizi bildiririz.
Web sitemizi kullanarak, hakkınızda Google tarafından toplanacak tüm kişisel verilerin yukarıda tanımlanan şekilde ve amaçla işlenmesine izin vermiş olmaktasınız.

9. Kişisel Bilgiler ve Çocuklar

Bu sitede kullanılabilen hizmetlerin büyük bölümü 18 yaş ve üzeri kişilere yöneliktir. Çocuklarda kullanımı endike olan bir ilaç hakkında bilgi talebinde bulunan bireylerin en az 18 yaşında olması gerekmektedir. Doğrudan çevrimdışı irtibat yoluyla ebeveyn sorumluluğuna sahip bir kişiden (örn. ebeveyn veya vasi) önceden izin almaksızın 18 yaşın altındaki, reşit olmayan bir kişi ile bilgileri bilerek kullanmayacağız. Ebeveyne (i) reşit olmayan bireyden belirli tiplerde kişisel veriler toplandığına ilişkin bildirim ve (ii) bu bilgilerin başka şekillerde toplanmasına, kullanımına veya saklanmasına itiraz etme olanağı sağlayacağız. AstraZeneca, çocukların korunmasına yönelik yasalara uymaktadır.

10. Diğer Sitelere Linkler

Bu Gizlilik Politikası sadece bu web sitesi için geçerli olup üçüncü tarafların sahip olduğu web siteleri için geçerli değildir. Ziyaretçilerimizin ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz diğer web sitelerine linkler verebiliriz. Bu web sitelerinin en yüksek standarttaki web sitelerin olmasını sağlamayı amaçlamaktayız. Ancak, internetin doğası gereği, link verdiğimiz web sitelerinin gizlilik standartlarını garanti edemeyiz veya bu site dışındaki sitelerin içeriklerinden sorumlu olamayız. Ayrıca, bu Gizlilik Politikası, AstraZeneca’ya ait olmayan, linki verilmiş herhangi bir web sitesi için geçerli değildir.

11. Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikasına uygunluğumuz hakkında herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz olursa veya Gizlilik Politikamızın kalitesini iyileştirmek için herhangi bir tavsiyede veya yorumda bulunmak isterseniz lütfen, AstraZeneca.Turkey@astrazeneca.com adresine e-posta gönderiniz.